Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla skelbia direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursą (1 etatas)

Darbo pobūdis:

 1. Koordinuoti mokyklos strateginio, metinio veiklos atnaujinimo planų rengimą, stebėti bei analizuoti jų įgyvendinimą, kartu su komanda rengti jų tobulinimo planus.
 2. Kuruoti mokyklos metodinę veiklą, vykdyti mokyklos veiklos stebėseną, analizuoti bei vertinti ugdymo kokybę, organizuoti ugdymo kokybės gerinimo procesą.
 3. Inicijuoti, organizuoti, koordinuoti mokyklos projektinę veiklą, rengti paraiškas ir įgyvendinti tarptautinius, tarpinstitucinius ir kt. projektus, programas. 
 4. Organizuoti informacijos pateikimą apie mokyklos veiklą mokyklos interneto svetainėje ir viešinimą žiniasklaidoje; bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais), jų informavimo bei švietimo veiklą; Vaiko gerovės komisijos veiklą ir prevencinių programų įgyvendinimą. 
 5. Koordinuoti pagalbos mokiniui specialistų (psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo) planavimo veiklą.
 6. bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais,  tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. 
 7. Sudaryti pamokų ir neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščius, prižiūrėti ir analizuoti jų veiklą.
 8. Organizuoti mokyklos renginių įgyvendinimą.

Darbo užmokestis  apskaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu 2017-01-17 Nr. XIII-198, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,44 iki 14,49 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir mokinių skaičiaus).
Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.
 2. Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas, ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtis.
 3. Lietuvos Respublikos teisės aktų (Konstitucija, Darbo kodeksas, Švietimo įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Bendrosios ugdymo programos, kt. teisės aktai, reguliuojantys švietimo įstaigų veiklą, asmens duomenų apsaugą ir pan.), darbuotojų profesinės veiklos ir etikos, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, vaikų ugdymo, jų teisių apsaugos išmanymas ir gebėjimas taikyti praktiškai. 
 4. Lietuvių kalbos mokėjimas (turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus0.
 5. Anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis kaip B1 lygis, pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 6. Išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos ir vadybos pagrindus, ugdymo inovacijas bei inicijuoti jų įgyvendinimą. 
 7. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, korektiškumas, konstruktyvus problemų sprendimas, įsitraukimas ir veikla mokyklos vykdomuose projektuose.
 8. Tarptautinių ir / ar šalies tyrimų, rekomendacijų ir / ar vertinimo išvadų ir rezultatų pritaikymas ugdymo kokybei gerinti gebėjimus.
 9. Mokėti:
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • dirbti kompiuteriu ir su informacinėmis sistemomis (įvairių skaitmeninių priemonių ir aplinkų (platformų) naudojimas kuriant originalius produktus);
 • tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų bei mokyklos bendruomenės veiklą;
 • kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti.
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.;
 • laiku ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;
 • būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti telkti bendruomenę ir dirbti komandoje.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.
Privalumai: vadybinio ir projektinio (tarptautinio) darbo švietimo sistemoje patirtis.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV). Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
 4. Pavaduotojo ugdymui veiklos gaires.
 5. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos raštinėje (Jaunimo g. 1) arba el. paštu [email protected] iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, dėl atrankos datos ir formos bus informuojami asmeniškai ir kviečiami atrankai jų nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Telefonas pasiteirauti apie skelbiamą pavaduotojo ugdymui atranką:  +370 658 01 446.

 


 


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-14