Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


II prioritetas

II prioritetas. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą

Siekiame ugdyti tautiškai susipratusius, iniciatyvius, kūrybiškus, savarankiškus, kritiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, puoselėjančius tautinę kultūrą asmenis. 

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Skatinti visapusišką tautinių mažumų integraciją Lietuvos tautinių mažumų kultūros pažinimas   Veiklų, skirtų susipažinti su tautinėmis mažumomis, skaičius – ne mažiau 1 kiekvienoje švietimo įstaigoje
Mokyklos bendruomenės tolerancijos ugdymas     Dainavos progimnazija dalyvauja UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle ir diegia JT darnaus vystymosi tikslus. Organizuojami bent 2 renginiai-akcijos. Bent 2 veiklos, skirtos susipažinti su tautinėmis mažumomis. Bent 2 Mokinių tarybos iniciatyvos per metus ugdant mokinių sąmoningumą ir toleranciją tautinėms mažumoms ir kt. grupėms
Bendradarbavimas su Alytaus neformaliojo švietimo centru „Tolerancija“     Suorganizuotas tarptautinis festivalis „Kartu smagu“ Šaltinių progimnazijoje
Tautinių mažumų (totorių) kultūros pažinimas   10 proc. 5-8 klasių mokinių dalyvaus Totorių metams paminėti  skirtuose renginiuose
Rusų šeštadieninės mokyklos veikla     Suorganizuoti 10 edukacinių užsiėmimų Alytaus miesto bendruiomenei 
Šv. Benedikto gimnazijos tarptautiniai mainų projektai su Ukrainos Kremenčiuko ir Airijos Monaghano miestų mokyklų bendruomenėmis     Susitikimų skaičius 2
Sukuriama emociškai palanki, motyvuojanti ugdymosi aplinka tautinių mažumų šeimų vaikams   100 proc. tautinių mažumų šeimų vaikų gauna reikiamą švietimo pagalbą, siekiant sėkmingos integracijos
Prevencinių  veiklų ir programų (Tolerancijos diena, iniciatyva „Be patyčių", eTwinning projektai) organizavimas ir vykdymas      98 proc. vaikų tolerantiškai reaguoja į kitokios išvaizdos, tautybės, nuomonės žmones, geba sukurti ir išlaikyti tinkamus santykius su žmonėms iš kitokių kultūrų ir religinių grupių
Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje Tautinio patriotinio pilietinio ugdymo renginių organizavimas lopšelio-darželio bendruomenėse     3-4 renginiai per metus
Edukacinių veiklų organizavimas ir vykdymas Alytaus miesto muziejuose, teatre, bibliotekose ir kt. įstaigose     Darbuotojų ir mokinių, dalyvaujančių istorinės atminties įprasminimo renginiuose ir kaip vertybę puoselėjančios pilietinį ir tautinį tapatumą, padidėjimas
Valstybinių, tautinių švenčių minėjimų organizavimas ir dalyvavimas juose, teminių pamokų organizavimas     Dalyvauja 100 proc. švietimo bendruomenių
Bendradarbiavimas su LK KASP Dainavos apygardos 1-ąja rinktine;      Dainavos progimnazijoje įvyko bent 2 renginiai su LK KASP Dainavos apygardos 1-ąja rinktine, supažindinant mokinius su kario profesija ir ugdant jaunosios kartos vertybines nuostatas. Susitikimas su "Misija Sibiras" dalyviais
Kario savanorio A. Sakalausko atminties puoselėjimas   Kario savanorio A. Sakalausko gimimo dienos minėjimas Dainavos progimnazijoje; bėgimo, skirto Kovo 11-ajai, suorganizavimas; A. Sakalausko 30-ųjų žūties metinių minėjimas
Istorinės praeities pažinimas per jos tyrinėjimą, atminties aktualizavimą visuomenėje    Putinų gimnazijoje vykdomas projektas ,,Praeities stiprybė – dabarčiai“, Jaunųjų šaulių klasių įtrauktis , aktyviai dalyvaujaujančių pilietinėse, valstybės istorijos simbolių įprasminimo veiklose - 100 proc., Erasmus + projekto "Promoting citizenship educatiOn at school to buiLd Inclusive Societies" įgyvendinimas.
Putinų ir Jotvingių gimnazijose Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ švietėjiška, ugdomoji  veikla     Renginių skaičius (ne mažaiu nei 3), mokinių įtrauktis: 250 Putinų gimnazijos ir 300 Jotvingių gimnazijos mokinių. Projekto „Žydų kultūros pėdsakai Alytaus mieste“ įgyvendinimas Putinų gimnazijoje
Didinti lietuvių kalbos aktualumą globalizacijos ir technologinių pokyčių kontekste Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje
ir kalbos technologijų pažangos 2021-2027 m. 
gairių aktualizavimas švietimo įstaigose    
Įgyvendindami ugdymo turinį 100 proc. pedagogų  naudos lietuvišką arba sulietuvintą programinę ir techninę įrangą.
Dalyvavimas "Erasmus+"2 projekte     Volungės progimnazijos 80-90% 12-13 metų mokinių dalyvavo projekte "YEAH! You Enjoy to be Aktive and Healthy" (*pilietiškumo ir skaitmeninio raštingumo ugdymas)
Tradicinė Jaunųjų tyrėjų konferencija Alytaus Putinų gimnazijoje  „Patriotizmas lietuvių literatūroje”     Konferencijoje dalyvaja 20 proc.Putinų gimnazijos mokinių.
Internetinės grupės facebook’e „Alytaus Putinų gimnazijos biblioteka“  veiklinimas puoselėti lietuvių kalbą     Putinų gimnazijos  biblioteka facebooke 80 proc. įrašų sieja su lietuvių kalbos ir literatūros puoselėjimu
Microsoft Teams aplinkos adaptavimas lietuvių kalbos įgūdžiams lavinti ir stiprinti       100 proc. Alytaus Putinų gimnazijos mokinių naudoja Pamokų bloknotą lietuvių kalbos įgūdžiams lavinti
Pagalba Airijos Monaghano lietuvių bendruomenės išeiviams     Šv. Benedikto gimnazijos bendruomenės parengtos elektroninės pratybos lietuvių kalba Airijos Monaghano lietuvių bendruomenei
Pagarbos ir meilės  lietuvių kalbai puoselėjimas renginių, konkursų, pamokų kitaip metu     Mokiniai dalyvauja miesto Meninio skaitymo konkurse; Raštingiauisio mokinio konkurse bent po 1 vaiką iš kiekvienos ugdymo įstaigos
Efektyvus lietuvių kalbos  naudojimas IKT technologijose     100%  lietuvių kalbos vartojimas informacinėse technologijose

Daugiau informacijos 2021 metų švietimo prioritetai, tikslai ir uždaviniai

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-20