Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-916 2019-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr.  DV-916

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-844 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu:

1. S u d a r a u Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisiją:

pirmininkė – Jurgita Bajerčienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė;

nariai:

Rasa Abramavičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja,

Neringa Norušė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė,

Danguolė Versockienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyresnioji specialistė.

                      2.  N u s t a t a u, kad komisijos posėdis įforminamas Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolu, jį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

                      3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-05 įsakymą Nr. DV-824 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu skaičiavimo komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią