Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-309 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSISAKYMO TENKINTI Č. G. SKUNDĄ DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                             

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO TENKINTI Č. G. SKUNDĄ DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-309

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3 ir 4 dalimis, išnagrinėjusi Č. G. 2019-10-23 skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Atsisakyti tenkinti Č. G. 2019-10-23 skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPn-88.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

                                                                                                                                                                

______________

 

 

Į pradžią