Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-342 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

                                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                      2019 m. spalio 31 d.

                                                                                                      sprendimo Nr. T-342               

                                                          4 priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUOTO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS POLIKLINIKAI, SĄRAŠAS

 

Inv. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo savikaina, Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos (15101)

80100182

Mikštasuoliai

1 452,00

1 452,00

80100183

Mikštasuoliai

1 452,00

1 452,00

80100184

Mikštasuoliai

1 452,00

1 452,00

 

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUOTO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS POLIKLINIKAI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Suma, Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos (15101)

Lankytojų suolas, 5-vietis

7

2 532,53

2 532,53

  1.  

Lankytojų suolas, 3-vietis

12

2 918,52

2 918,52

  1.  

Lankytojų suolas, 2-vietis

5

1 058,75

1 058,75

  1.  

Piešimo staliukas

3

326,70

326,70

  1.  

Kėdutės prie staliuko

12

508,20

508,20

  1.  

Lentyna knygutėms

3

297,66

297,66

________________________

Į pradžią