Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-902 2019-11-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr.  DV-902

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į pareiškėjų  2019-10-15 ir 2019-11-04 prašymus:

1.       Pakeičiu ir suteikiu adresus pagal 1­–2 priedus.

2.    Skelbiu šį įsakymą Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas įsigalioja, kai adresas įregistruojamas Adresų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Dokumento priedai:
DV-902 - DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
DV-902 - DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią