Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-315 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                           

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  T-315

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą (pridedama).

2. Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-72 „Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo“.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr. T-315

 

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

perkant iš vairuotojo

perkant internetu ir autobusų stoties kasose

1.

Elektroninio bilieto kortelė

3,00

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,90

0,70 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. lengvata

0,45

0,35 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc.  lengvata

0,18

0,14 (nemokamas persėdimas 1 kartą)

3.

Septynių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius  septynias dienas neribojamas)

10,00

8,00

3.1.

Septynių dienų bilietas su 50 proc.  lengvata

5,00

4,00

3.2.

Septynių dienų bilietas su 80 proc.  lengvata

2,00

1,60

4.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

26,00

23,00

4.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. lengvata

13,00

11,50

4.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. lengvata

5,20

4,60

5.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

28,00

25,00

5.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. lengvata

14,00

12,50

5.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. lengvata

5,60

5,00

 

1.    El. kortelės galioja 5 metus.

2.    Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą)keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

 

____________________

 

 

 

 

Į pradžią