Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-899 2019-11-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO BAZINĖS ŽEMĖS <br> SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ SKLYPO PADĖČIAI ĮVERTINTI KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO BAZINĖS ŽEMĖS

SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ SKLYPO PADĖČIAI ĮVERTINTI KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr.  DV-899

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimu Nr. T-327 Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-27 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“,                  

p r i p a ž į s t u netekusia galios Pataisos koeficientų sklypo padėčiai įvertinti urbanistiniu-ekologiniu požiūriu, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-08 įsakymu Nr. DV-113 „Dėl Alytaus miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientų sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu tvirtinimo“, 131 eilutę.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią