Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-391 2019-11-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-11-05 Nr. TŽ-391

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro paslaugų sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-279 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.2

Treniruotės ir varžybos darbo, švenčių ir poilsio dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.

                      2. Pakeisti 10.2  punktą ir jį išdėstyti taip:

10.2

Stadiono daugiafunkcės treniruočių salės paslauga.

Treniruotės ir varžybos darbo, švenčių ir poilsio dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.

                      3. Pakeisti 13.1  punktą ir jį išdėstyti taip:

13.1

darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00 val. (1 val.)

6,00 Eur

                      4. Pakeisti 25  punktą ir jį išdėstyti taip:

25

Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtinti sporto projektai

                      5. Papildyti 5 punktą 5.21 papunkčiu:

5.21

Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams

0,00 Eur

6. Nustatyti, kad viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo 5.21 eilutėje nurodyta kaina galioja nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 dienos.

                      7. Papildyti VI skyriumi:

 

VI. IŠ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ VYKDOMI KOMERCINIAI (ŽIŪROVAMS MOKAMI) RENGINIAI

 

27

Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtintiems sporto projektams vykdant komercinius (žiūrovams mokamus) renginius taikoma 50 % nuolaida nustatytoms paslaugų kainoms sporto bazėje

                      8. Pripažinti netekusiu galios 26 punktą.

9. Buvusį 27 punktą laikyti 26 punktu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

                                                                

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-15

(data)

Alytus

 

 

 

 

Į Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro paslaugų kainų sąrašą nebuvo įtrauktos paslaugos, kurios suteikiamos švenčių ir poilsio dienomis.

Taip pat į sprendimu keičiamą sąrašą yra įtraukta nauja paslauga – Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtintiems sporto projektams vykdant komercinius (žiūrovams mokamus) renginius taikoma 50 % nuolaida nustatytoms paslaugų kainoms sporto bazėje.

                      Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę dėl galimybės asociacijos nariams nemokamai pasinaudoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseino paslaugomis.

Šiuo sprendimu bus sudaryta galimybė gaisrininkams, gesinusiems 2019 m. Alytuje UAB „Ekologistika“ kilusį gaisrą, pasinaudoti miesto baseinu nemokamai. 

Kadangi sprendimas buvo išleistas 2016 m. spalio 27 d., atsirado būtinybė patikslinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro paslaugų kainų sąrašą.

 

PRIDEDAMA. Keičiamo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo palyginamoji lentelė, 2 lapai.

 

 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

pavaduojanti vedėjo pavaduotoją A. Andrušaitį                                Daiva Jakubauskienė

 

 

 

Tel. (8 315) 55 153, +370 620 24504, el. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt

 

 

 

 

 

 

 

KEIČIAMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO

PALYGINAMOJI LENTELĖ

 

AMSA tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-279 patvirtintos paslaugos ir jų kainos

 

AMSA tarybos sprendimo 2019-10-15 projektas

Eil Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina (EUR)

 

Eil Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina (EUR)

1

Didžiosios salės sporto paslaugos

1.2

Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.   

 

1.2

Treniruotės ir varžybos darbo, švenčių ir poilsio dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.

5

Baseino ir pirčių paslaugos

5.21

(nebuvo tokios paslaugos)

 

5.21

Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams

0,00 Eur

II. STADIONO (BIRUTĖS G. 5) SPORTO PASLAUGOS

10.2

Stadiono daugiafunkcinės treniruočių salės paslauga.

Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.

 

10.2

Stadiono daugiafunkcinės treniruočių salės paslauga.

Treniruotės ir varžybos darbo,  švenčių ir poilsio dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.

13

Teniso korto paslaugos

13.1

darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (1 val.)

6,00 Eur

 

13.1

darbo dienomis nuo 7.00 iki 17.00 val. (1 val.)

6,00 Eur

IV. IŠ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ VYKDOMI NEKOMERCINIAI (ŽIŪROVAMS NEMOKAMI) RENGINIAI

25

Nustatyta tvarka patvirtinti sporto projektai

 

25

Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtinti sporto projektai

26

Užsisakius paslaugas sporto salėse kartu su baseinu taikoma 10 % nuolaida

 

 

Neteko galios

V. REKLAMOS PASLAUGA

27

Vidaus reklamos paslauga vieną mėnesį už 1 m2

15,00 Eur

 

26

Vidaus reklamos paslauga vieną mėnesį už 1 m2

15,00 Eur

VI. IŠ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ VYKDOMI KOMERCINIAI (ŽIŪROVAMS MOKAMI) RENGINIAI

Nebuvo tokios paslaugos

 

27

Alytaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka patvirtintiems sporto projektams vykdant komercinius (žiūrovams mokamus) renginius taikoma 50 % nuolaida nustatytoms paslaugų kainoms sporto bazėje

 

Pastaba. Pabrauktos eilutės yra pakeistos arba papildytos.

 

 

 

 

___________

 

 

 

Į pradžią