Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-875 2019-10-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ, PANAUDOTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBAMS, NURAŠYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ, PANAUDOTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBAMS, NURAŠYMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr.  DV-875

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

                      1. S u d a r a u Alytaus miesto savivaldybės administracijos liekamųjų medžiagų, panaudotų statybos ir remonto darbams, nurašymo komisiją:

                      pirmininkas – Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

pirmininko pavaduotojas – Sigitas Stumbras, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

nariai:

Arvydas Kavaliauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

                      Mindaugas Kundrotas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas.  

                      2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-15 įsakymą Nr. DV-461 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos liekamųjų medžiagų, panaudotų statybos ir remonto darbams, nurašymo komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

Į pradžią