Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-872 2019-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-04 ĮSAKYMO NR. DV-833 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AR KITŲ STATINIŲ NUOMOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-04 ĮSAKYMO NR. DV-833 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AR KITŲ STATINIŲ NUOMOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr.  DV-872

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymo Nr. DV-833 „Dėl Negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių nuomos komisijos“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. S u d a r a u Negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių nuomos komisiją:

pirmininkė – Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja;

narės:

Laimutė Baliukonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėja;

Dalia Miglinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Inga Biekšienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią