Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-865 2019-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr.  DV-865

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 40 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo“ patvirtintus sprendinius ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugsėjo 16 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-342-(8.12.):

1. T v i r t i n u parengtą Šienpjovių, Kalvių, Stiklių, Medkirčių, Puodžių, Malūnininkų, Kurpių, Bitininkų gatvių žemės sklypų Alytuje formavimo ir pertvarkymo projektą (ŽPDRIS paslaugos bylos Nr. ZSFP-51051) (sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami):

1.1. planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.2. projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

1.3. projekto rengėjas – K. Kazlausko individuali įmonė „Geoplius“, Saulėtekio g. 10, Lazdijai, Kęstutis Kazlauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-142);

1.4. projekto tikslas – suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus;

1.5. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 1) duomenys:

1.5.1. plotas 0,1232 ha;

1.5.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.5.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.5.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.5.5. siūlomas nustatyti servitutas S (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0193 ha ploto;

1.6. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 2) duomenys:

1.6.1. plotas 0,4143 ha;

1.6.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.6.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.6.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.6.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.6.5.1. servitutas S1 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0257 ha ploto;

1.6.5.2. servitutas S2 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0463 ha ploto;

1.7. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 3) duomenys:

1.7.1. plotas 0,1251 ha;

1.7.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.7.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.7.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos);

1.7.5. siūlomas nustatyti servitutas S3 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0180 ha ploto;

1.8. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 4) duomenys:

1.8.1. plotas 0,1170 ha;

1.8.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.8.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.8.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.8.5. siūlomas nustatyti servitutas S4 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0268 ha ploto;

1.9. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 5) duomenys:

1.9.1. plotas 0,3746 ha;

1.9.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.9.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.9.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.9.5. siūlomas nustatyti servitutas S5 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0495 ha ploto;

1.10. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 6) duomenys:

1.10.1. plotas 0,3875 ha;

1.10.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.10.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.10.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.10.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.10.5.1. servitutas S6 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0274 ha ploto;

1.10.5.2. servitutas S7 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0889 ha ploto;

1.11. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 7) duomenys:

1.11.1. plotas 0,6898 ha;

1.11.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.11.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.11.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.11.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.11.5.1. servitutas S8 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0065 ha ploto;

1.11.5.2. servitutas S9 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0217 ha ploto;

1.11.5.3. servitutas S10 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,1128 ha ploto;

1.12. suprojektuoto žemės sklypo (sprendinių brėžinyje žymima Proj. Nr. 8) duomenys:

1.12.1. plotas 0,7366 ha;

1.12.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;

1.12.3. naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

1.12.4. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, skyriai) – I (Ryšių linijų apsaugos zonos), V (Aerodromo apsaugos zona), VI (Elektros linijų apsaugos zonos), XX (Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos), XLIX (Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos);

1.12.5. siūlomi nustatyti servitutai:

1.12.5.1. servitutas S11 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0884 ha ploto;

1.12.5.2. servitutas S12 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0095 ha ploto;

1.12.5.3. servitutas S13 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0003 ha ploto;

1.12.5.4. servitutas S14 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,1344 ha ploto;

1.12.5. servitutas S15 (kodas – 222) – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)) – 0,0048 ha ploto.

2. N u r o d a u, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-865 - DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
DV-865 - DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią