Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-866 2019-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr.  DV-866

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 253 punktu, 318.4.1 ir 323.2 papunkčiais, atsižvelgdamas į UAB „Valavičius ir Co“ 2019-10-09 prašymą,

i š t a i s a u Teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio, Tvirtovės ir Naujosios g., Alytuje, ribų formavimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių nustatymo detaliojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T-114 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, technines klaidas, atsiradusias dėl klaidingai nurodytų žemės sklypų Nr. 83, Nr. 85, Nr. 86 ir Nr. 100 servitutų: papildau teritorijos pagrindinių rodiklių bei tvarkymo reglamentų lentelės 83, 85, 86 ir 100 eilučių servitutų stulpelį servitutu 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) ir servitutu 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią