Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-860 2019-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO

 

2019 m. spalio 22 d. Nr. DV-860

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir 3.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2019 m. spalio 16 d. siūlymą,

n u s p r e d ž i u  2019 m. spalio 16 d. evakuoti gyventojus iš viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro, esančio Pramonės g. 9, Alytuje, į viešąją įstaigą Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę, esančią Ligoninės g. 12, Alytuje – 12 gyventojų, į viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro viešbutį, esantį Birutės g. 6, Alytuje – 15 gyventojų,  į Alytaus socialinių paslaugų centrą, esantį Naujojoje g. 64, Alytuje – 13 gyventojų ir į viešosios įstaigos Alytaus miesto šeimos centrą, esantį A. Juozapavičiaus g. 33, Alytuje – 19 gyventojų.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

                         

Į pradžią