Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-855 2019-10-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 19 d. Nr. DV-855

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-16 įsakymo Nr. DV-846 „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo“ 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu Algirdą Bautronį, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką;“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

 

 

                         

Į pradžią