Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-368 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-18 Nr. TŽ-368

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimą Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-18

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, savivaldybės taryba priimtus teisės aktus pati gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti.

Šis sprendimas reikalingas, kadangi į naujas tvirtinamas Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklėse (toliau – taisyklės) įrašytas nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimo tvarkos skyrius.

Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimo skyriumi papildytos taisyklės, atsižvelgiant į pasitaikančius atvejus ir į tai, kad teisės aktas būtų išdėstytas aiškiai ir suprantamai.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Eglė Kupčinskienė

 

Tel. (8 315) 55 134, el. p. egle.kupcinskiene@alytus.lt

Į pradžią