Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-365 2019-10-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-10-17 Nr. TŽ-365

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, Ekonominės plėtros programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į UAB „Muldaigis“ 2019-03-28 ir 2019-10-10 prašymus ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-04-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-136, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-17

(data)

Alytus

 

 

 

2019-10-10 buvo gautas UAB „Muldaigis“ prašymo papildymas Alytaus pramonės parke adresu Artojų g. 33 ir Artojų g. 31 išnuomoti žemės sklypus, kuriuose planuojama pastatyti 550 m2 pastatą, kuriame bus remonto dirbtuvės, hidraulikos remonto cechas ir nedidelė lentpjūvė su stalių dirbtuve ir 500 m2 atvira pavėsinė sunkiasvoriam transportui laikyti. Investuotojas ketina investuoti 200 tūkst. Eur į pastatų statybą ir reikalingiems įrenginiams įsigyti (dalį įrenginių investuotojas jau turi, investavęs 150 tūkst. Eur, juos planuoja perkelti į išnuomotus žemės sklypus) ir įsipareigoja sukurti 18 naujų darbo vietų. Pirminis 2019-03-28 prašymas buvo svarstomas 2019-04-04 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Vieningai nutarta išnuomoti žemės sklypus, esančius Alytaus pramonės parke Artojų g. 31 ir Artojų g. 33, Alytuje, ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti tarybos sprendimo dėl investicijų sutarties sudarymo su UAB „Muldaigis“ projektus. 2019-05-23 vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje klausimas buvo atidėtas.

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-365 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI-SUTARTIES PROJEKTAS
TŽ-365 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI-PATIKSLINTAS ĮMONĖS PRAŠYMAS
Į pradžią