Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-348 2019-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-10-10 Nr. TŽ-348

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“, 3, 6 ir 10 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimą Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“:

1.1. Papildyti nurodyto sprendimo 1.1 papunkčiu nustatytus Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžius – 1 priedą 250, 251, 252, 253, 254 eilutėmis:

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Socialinio būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Socialinio būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

250.

A. Jonyno g. 29-(duomenys neskelbtini)

2

47,47

23,35

251.

Aukštakalnio g. 10-(duomenys neskelbtini)

2

50,48

24,83

252.

Naujoji g. 24-(duomenys neskelbtini)

1

30,17

14,84

253.

Naujoji g. 28-(duomenys neskelbtini)

2

47,23

23,23

254.

Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini)

2

42,94

21,18

1.2. Papildyti nurodyto sprendimo 1.2 papunkčiu nustatytus Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžius – 2 priedą 251 eilute:

Eilės Nr.

Adresas

Faktiškas kambarių skaičius (vnt.)

Savivaldybės būsto naudingasis plotas, kv. m, P

Savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis Nsav., Eur/mėn.

251.

Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini)

1

42,87

48,64

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 5 d.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-10-10

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos 3, 6 ir 10 punktais.

Parengto sprendimo projekto tikslas – nustatyti Alytaus miesto savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius. Nuomos kainos skaičiuotos savivaldybei nupirkus naujus  butus ir patikslinus Alytaus miesto savivaldybės socialinio būsto (butų) sąrašą.

Sprendimo projekto būtinumą sąlygojo socialinio būsto pirkimas. Vykdant Socialinio būsto plėtros Alytaus mieste projektą įsigyti 5 butai, jie įtraukti į Alytaus miesto socialinio būsto sąrašą ir apkaičiuotas jų nuomos mokestis. Patvirtinus šį sprendimą padidės galimybė apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. Šiuo metu Alytaus miesto savivaldybėje šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąraše įrašyti 195 asmenys.

Į Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžių sąrašą įrašomas butas, esantis Žiburio g. 20-(duomenys neskelbtini), Alytuje. Nuomininkas buvo pateikęs prašymą dėl savivaldybės būsto pirkimo, tačiau sutvarkius visus pardavimo dokumentus ilgai svarstė ir galiausiai atsisakė pirkti.

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Laimutė Baliukonienė

 

Tel. (8 315) 55 141, +370 682 85986, el. p. laimute.baliukoniene@alytus.lt

Į pradžią