Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-324 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

Nr. TŽ-324

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019-09-25 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punktu  sudarytos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudėtį – vietoje Valės Gibienės, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės, steigėjo paskirtos atstovės, įrašyti Česlovą Daugėlą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį, steigėjo paskirtą atstovą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-09

(data)

Alytus

 

 

 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) viešosios įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudaroma stebėtojų taryba. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams. Nauja stebėtojų taryba bus tvirtinama 2020 metais.

2019-08-28 gautas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės prašymas atšaukti iš VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos.

2019-09-10 gautas Jurgio Krasnicko, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario, sutikimas įtraukti į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybą.

2019-09-16 Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje komiteto narys Vytautas Jastremskas pasiūlė vietoje Jurgio Krasnicko, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario, steigėjo paskirto atstovo, įrašyti Česlovą Daugėlą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį.

Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savo kandidatūrą atsiėmė.

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė,

koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos

priežiūros funkcijas savivaldybėje                                                                   Ingrida Rutkauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 145, +370 657 50 659, el. p. ingrida.rutkauskiene@alytus.lt

Į pradžią