Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-327 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-327

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS  DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių 2019–2020 m. m. skaičių sąrašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

    2019 m. ______________________

    sprendimu Nr. _________________

                                                                                         

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pailgintos dienos grupių skaičius

1.

„Drevinuko“  mokykla-darželis

5

2.

„Vilties“  mokykla-darželis

6

3.

Senamiesčio pradinė mokykla

4

4.

„Sakalėlio“ pradinė  mokykla

7

5.

Dzūkijos mokykla

11

6.

Piliakalnio progimnazija

2

7.

Dainavos progimnazija

3

8.

Šaltinių progimnazija

5

9.

Vidzgirio progimnazija

2

10.

„Volungės“ progimnazija

3

11.

Panemunės progimnazija

5

12.

Likiškėlių progimnazija

3

13.

Šv. Benedikto gimnazija

3

___________

 

 

                                          


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS  DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų administracijos raštu (pridedama) informavo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių apie pailgintos dienos grupių poreikį 2019–2020 m. m.  bendrojo ugdymo mokykloje.

                      Siūlome Alytaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinti pailgintos dienos grupių skaičių 2019–2020 m. m., kad būtų patenkinti mokinių tėvų prašymai gauti popamokinę mokinių priežiūrą mokyklų, mokyklų-darželių pailgintos dienos grupėse.

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pailgintos dienos grupių skaičius

Mokinių skaičius

1.

„Drevinuko“  mokykla-darželis

5

133

2.

„Vilties“  mokykla-darželis

6

52

3.

Senamiesčio pradinė mokykla

4

100

4.

„Sakalėlio“ pradinė  mokykla

7

189

5.

Dzūkijos mokykla

11

185

6.

Piliakalnio progimnazija

2

59

7.

Dainavos progimnazija

3

91

8.

Šaltinių progimnazija

5

160

9.

Vidzgirio progimnazija

2

62

10.

„Volungės“ progimnazija

3

94

11.

Panemunės progimnazija

5

153

12.

Likiškėlių progimnazija

3

110

13.

Šv. Benedikto gimnazija

3

87

 

                      PRIDEDAMA. 14 lapų.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Aldona Pikienė

 

Tel. (8 315) 55 180, el. p. aldona.pikiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 1 priedas„ Alytaus Dainavos progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 2 priedas „Alytaus „Drevinuko“ mokykl-darželis“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 3 priedas „Alytaus Dzūkijos mokykla“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 4 priedas „Alytaus ikiškėlių progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 5 priedas „Alytaus „Volungės“ progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 6 priedas „Alytaus Panemunės progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 7 priedas „Alytaus Piliakalnio progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 8 „Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 9 priedas „Alytaus Šaltinių progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 10 priedas „Alytaus Vidzgirio progimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 11 priedas „Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 12 priedas „Alytaus šv. Benedikto gimnazija“
TŽ-327 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2019–2020 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - 13 priedas „Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla“
Į pradžią