Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-331 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTŲ „EUROPOS STARTUOLIAI“, „GRASS“, „APIE VANDENĮ“ ĮGYVENDINIMUI

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-331

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTŲ „EUROPOS STARTUOLIAI“, „GRASS“, „APIE VANDENĮ“ ĮGYVENDINIMUI

 

      Nr. T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų „Erasmus+“ programos kvietimą, Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus 2019-09-04 raštą Nr. S-166(1.5),  Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti Alytaus Likiškėlių progimnazijos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“, „Apie vandenį“ įgyvendinimui (projektų vertė 91 026, 00 Eur).

2. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžete 20 procentų dydžio apyvartines lėšas (18 205,20 Eur) iš savivaldybės biudžeto.

3. Įpareigoti Donatą Vasiliauską, Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktorių, įgyvendinus projektą, Europos Sąjungos paramos 18 205, 20 Eur lėšas grąžinti į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą po galutinės ataskaitos ir paskutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS „ERASMUS+“ PROGRAMOS PROJEKTŲ „EUROPOS STARTUOLIAI“, „GRASS“, „APIE VANDENĮ“ ĮGYVENDINIMUI“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 Alytaus Likiškėlių progimnazija iš Europos Sąjungos fondų investicijų „Erasmus+“ 2  pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės programos vykdo tris projektus. Europos Sąjungos parama – 100 proc. tinkamų išlaidų. Projektams pabaigti reikia numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžete 20 procentų dydžio suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jos bus grąžintos po projekto įgyvendinimo patvirtinus galutinę ataskaitą, t. y. po 2020 m. spalio 30 d.

Informacija apie projektus:

Projektas „Europos startuoliai“.

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Likiškėlių progimnazija (pagrindinė projekto partnerė).

Projekto partneriai: mokykla-darželis – Jono Pauliaus II 2-oji gimnazija („Zespol Szkolno-przedszkolny im. Jana Pawla II Gimnazjum nr 2“, Lenkija), Marko Maruličiaus IV gimnazija („IV/ Gimnazija Marko Marulic“, Kroatija), Arganilio mokyklų grupė („Agrupamento de Escolas de Arganil“, Portugalija).

Projekto tikslas – ugdyti mokinių verslumo įgūdžius, susieti formalųjį ugdymą su ugdymu karjerai ir realiu gyvenimu, plėtoti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo ryšius Europos mastu.

Projekto veikla: trumpalaikiai mokinių mainai visose projekto partnerių šalyse. Sinchronizuota verslumo ir patirtinio ugdymo veikla partnerių mokyklose.

Pasiekti rezultatai: sukurti pamokų planai bei gidas „Kaip tapti jaunuoju verslininku“.

Projekto vertė 24 280,00 Eur.

Reikalingas lėšos apyvartai – 20 proc.: 4 856,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018-09-01, pabaiga 2020-08-31.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

Projektas „GRASS“.

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Likiškėlių progimnazija (pagrindinė projekto partnerė).

Projekto partneriai: Montebello institutas („Istituto Comprensivo di via Montebello“, Italija); mokykla „CEIP Cruceiro de Canido“ (Ispanija);  Okhamptono pradinė mokykla („Okehampton Primary School“, Jungtinė Karalystė); mokykla „IES Saturnino Montojo“ (Ispanija).

Projekto tikslas – švietimo kokybės gerinimas, dalykinės ir universalios kompetencijų ugdymas, palengvinantis vizualinės ir tekstinės kalbos bei multimedijos priemonių sąveiką.

Projekto veikla: trumpalaikiai mokinių mainai visose projekto partnerių šalyse, trumpalaikiai mokytojų mokymai Lietuvoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Sinchroniškas grafinių istorijų kūrimas partnerių mokyklose internetinių patyčių, patyčių ir aplinkosaugos temomis.

Pasiekti rezultatai: sukurta ir išleista mokinių rašytų ir iliustruotų grafinių istorijų knyga apie internetines patyčias ir pilietiškumą. Pagerinti mokinių kritinio mąstymo, rašymo, skaitymo įgūdžiai.

Projekto vertė 33 798,00 Eur.

Reikalingas lėšos apyvartai: 20 proc. – 6 759,60 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018-09-01, pabaiga 2020-08-31.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

Projektas „Apie vandenį“.

Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus Likiškėlių progimnazija (pagrindinė projekto partnerė).

Projekto partneriai: Šv. Petro kolegija („College Saint Pierre“, Prancūzija); mokykla „3o Gymnasio Larisas“ (Graikija); Tsanko Tserkovskio 52-oji pradinė mokykla („52 primary school Tsanko Tserkovski“ (Bulgarija); mokykla „Istituto Comprensivo Scinà/Costa“ (Italija).

Projekto tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą ir jautrumą ekologijos ir atsakingo vartojimo srityse per integruotą geografijos, kalbų, istorijos, biologijos, kūno kultūros ir fizikos mokymą. Stiprinti dalyvių, kaip Europos piliečių, sąmoningumą.

Projekto veikla: trumpalaikiai mokinių mainai visose projekto partnerių šalyse, trumpalaikiai mokytojų mokymai Prancūzijoje. Sinchroniška veikla partnerių mokyklose temomis: „Vanduo mūsų miesto istorijoje“, „Dirbantis vanduo: energija ir valymas“, „Mineralinis vanduo – sveikatos šaltinis“, „Vanduo žemės ūkyje ir klimato fenomenai“, „Vandens sportas ir poilsis“.

Pasiekti rezultatai: įvykę 5 mokymosi mobilumai su mokiniais iš partnerių šalių projekto temomis. Pagerintos anglų ir prancūzų kalbos žinios, komunikaciniai ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Projekto vertė 31 948,00 Eur.

Reikalingas lėšos apyvartai – 20 proc. – 6 589,60 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018-09-01, pabaiga 2020-08-31.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

                     Visa prašoma suma 18 205,20  Eur.

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daiva Pasaravičienė

 

 

Į pradžią