Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-323 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-323

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T-65 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-12

(data)

Alytus

 

 

 

 Sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. T-65 „Dėl Viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“, kadangi išvalius Didįjį Dailidės ežerą, 2015 metais buvo planuojama eksploatuoti vandenyje plūduriuojantį pramoginį įrenginį „SPORTS PARK 60+“, o poilsiautojų saugumui užtikrinti – nuomoti gelbėjimo liemenes ir pripučiamas rankoves. Tačiau už Europos struktūrinių fondų lėšas neįsigijus plūduriuojančio pramoginio įrenginio, šios paslaugos niekada nebuvo teikiamos ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimas Nr. T-65 tapo neaktualus.

 

 

Direktorė                                                                                                       Jolanta Sovienė

 

 

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas                                         Algimantas Tarasevičius

 

Tel. (8 315) 55 125, +370 610 63799, el. p. algimantas.tarasevicius@alytus.lt

Į pradžią