Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-333 2019-09-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-09-12 Nr. TŽ-333

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi ir Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  tvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų pateiktus raštus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-396 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2019–2020 mokslo metais nustatymo“:

                     1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

                     2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

                     „1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičių, klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2019–2020 m. m. pagal 1 ir 2 priedus.“

                    Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                      


 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės

tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T-396

1 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ______________ d.

sprendimo Nr. T-_______ redakcija)

                                                                                      

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIUS

2019–2020 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų pavadinimai

Grupių skaičius

Vaikų skaičius

 

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

2

39

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

1

19

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

 

 

3.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

20

4.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

10

5.

Alytaus Dzūkijos  mokykla

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

11

6.

Alytaus Vidzgirio progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

14

7.

Alytaus „Volungės“ progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

12

8.

Alytaus Panemunės progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

19

9.

Alytaus Likiškėlių progimnazija

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

 

priešmokyklinio ugdymo grupės

1

16

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimo Nr. T-396

2 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m.  ______________  d.

sprendimo Nr. T-________ redakcija)

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2019–2020 M. M.

 

Eil. Nr.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir jų vykdomų bendrojo ugdymo programų pavadinimai

Klasių skaičius kiekviename sraute

Mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute

1.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

1.1.

1 klasių komplektai

2

48

1.2.

2 klasių komplektai

2

41

1.3.

3 klasių komplektai

2

46

1.4.

4 klasių komplektai

2

46

2.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

2.1.

1-2  jungtinių specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.2.

2 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.3.

3 specialiųjų klasių komplektai

1

10

2.4.

4 specialiųjų klasių komplektai

1

7

2.5.

1–2 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

8

2.6.

3–4 jungtinių lavinamųjų klasių komplektai

1

10

 

3.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

3.1.

1 klasių komplektai

3

66

3.2.

2 klasių komplektai

3

65

3.3.

3 klasių komplektai

3

65

3.4.

4 klasių komplektai

3

76

4.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

4.1.

1 klasių komplektai

3

67

4.2.

2 klasių komplektai

3

62

4.3.

3 klasių komplektai

3

71

4.4.

4 klasių komplektai

3

73

5.

Alytaus Piliakalnio progimnazija

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

5.1.

1 klasių komplektai

1

22

5.2.

2 klasių komplektai

1

16

5.3.

3 klasių komplektai

1

12

5.4.

4 klasių komplektai

1

19

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

5.5.

5 klasių komplektai

1

17

5.6.

6 klasių komplektai

1

21

5.7.

7 klasių komplektai

1

24

5.8.

8 klasių komplektai

1

17

6.

Alytaus Dzūkijos  mokykla

 

Pradinio ugdymo programa

 

 

6.1.

1 klasių komplektai

2

33

6.2.

2 klasių komplektai

2

42

6.3.

3 klasių komplektai

2

45

6.4.

4 klasių komplektai

2

46

 

Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

 

 

6.5.

5 klasių komplektai

4

88

6.6.

6 klasių komplektai

3

71

6.7.

7 klasių komplektai

4

92

6.8.

8 klasių komplektai

4

104

6.9.

5 specialiųjų klasių komplektai

1