Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-308 2019-09-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-09-06 Nr. TŽ-308

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-29 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Gintautas Andriuškevičius, frakcijos „Vieningas Alytus“ deleguotas atstovas;

Gediminas Daukšys, frakcijos „Už Alytų“ deleguotas atstovas;

Valė Gibienė, frakcijos „Alytaus piliečiai“ deleguota atstovė;

Dmitrij Kačiurin, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas atstovas;

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Povilas Labukas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas.“

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-29 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-09-06

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovui Sauliui Bitinui pasitraukus iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių, koreguojamas sprendimas dėl Kontrolės komiteto sudėties ir jo vietoje dirbs šios frakcijos narys Dmitrij Kačiurin.

 

 

 

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė                                                   Dalia Jezukevičienė

 

Tel. (8 315) 55 147, +370 698 19012, el. p. dalia.jezukeviciene@ams.lt

Į pradžią