Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-301 2019-08-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-19 Nr. TŽ-301

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „ATRASK ŠIAURĖS LENKIJĄ IR PIETŲ LIETUVĄ“

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015-12-15 sprendimu Nr. C(2015) 9279, Alytaus  miesto  savivaldybės  taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti projektui „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą“.

2. Numatyti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama;

2.2. apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

3. Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „ATRASK ŠIAURĖS LENKIJĄ IR PIETŲ LIETUVĄ“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-19

(data)

Alytus

 

 

 

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras, kaip paramos gavėja, kartu su VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centru, kaip pagrindiniu paramos gavėju, ir partneriais iš Šakių rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos, ne vėliau kaip iki 2019-09-30 ketina pateikti įgyvendinančiajai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projekto finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019-06-10). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos 1 prioritetinę kryptį – Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas:

Projekto pavadinimas – „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą.

Pagrindinis paramos gavėjas – VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras.

Paramos gavėjas – viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras.

Paramos gavėjai – Šakių rajono savivaldybė, Punsko valsčius (Lenkija), su kitais gavėjais dar derinama.

Projekto tikslas – siekiant padidinti regiono lankomumą ir gyventojų turistinį mobilumą, išplėtoti naują Šiaurės Lenkijos ir Pietų Lietuvos savivaldybių gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų interaktyvų maršrutą, įtraukiant vietos verslą ir bendruomenes.

Projekto veiklos rūšys.

Investicijos į infrastruktūrą:

Savivaldybių turizmo informacijos centrų (TIC) technologinio pajėgumo stiprinimas  įsigyjant reikiamą įrangą, kuriai Alytuje numatoma skirti 50 000 Eur.

Lauko interaktyvių ekranų (LED) išmanaus tinklo tarp projekto partnerių sistemos įdiegimas (principu: kiekvienas į kiekvieną). Ekranai sumontuojami  intensyviausio gyventojų susibūrimo vietose. Kiekvienas partneris panaudodamas SMART valdymo technologijas turės galimybę transliuoti į kaimynines savivaldybes  jam aktualią informaciją apie jo teritorijoje esančius gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus ir juose planuojamą veiklą. Alytaus mieste bus įsigytas 1 ekranas, kurio vertė – 38 000 Eur. Planuojama vieta – ant miesto teatro sienos arba Naujosios ir Vilties gatvių sankryžoje.

Technologinės įrangos – fotoaparatų, kompiuterių su redagavimo programa ir kt. – įsigijimas (Alytaus miestui numatoma skirti apie 12 000 Eur).

Projekto „minkštoji“ veikla (Alytaus miestui numatoma skirti apie 30 000 Eur).

Sukuriamas interaktyvus žaidimas su lankytinų objektų žemėlapiu: aplankius objektus gaunami taškai, kurie gali būti iškeičiami į nuolaidas dalyvauti vietinėse pramogų programose (viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose, SPA, muziejuose, tradicinių amatų centruose, pramogų studijose ir t. t.) arba tradicinių amatų veikloje (sodų vėrimas, žvakių liejimas ir t. t.). Interaktyvaus sprendimo sukūrimas ir naudojimo instrukcijos parengimas (lietuvių ir lenkų kalbomis). Interaktyvios reklaminės medžiagos, skirtos turistų pritraukimui ir pasiekiamumui padidinti, parengimas  (maršruto objektų 3D vizualizavimas ir bendrų partnerių žemėlapių sukūrimas, vaizdo reportažų rengimas pasitelkiant išmaniąsias technologijas). Nutolusių taškų turistinio potencialo plėtros gerosios praktikos vadovo parengimas, įtraukiant vietos bendruomenių siūlomas programas. Siūlomų programų praktinis išplėtojimas, suderinimas ir įtraukimas į bendrą maršrutą. Savivaldybių turizmo informavimo centrų (TIC) darbuotojų kompetencijų stiprinimas. Kompleksinių turizmo skatinimo renginių programos teritorijoje įgyvendinimas.

Bendra projekto vertė apie 500 000,00 Eur.

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti projekto vertės dalis – apie 80 000,00 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis (15 proc.) – apie 12 000,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 60 000,00 Eur.

 Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

 

 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro direktorė                        Lena Valentaitė-Gudzinevičienė

 

Lena Valentaitė-Gudzinevičienė, tel. 8 652 19108, el. p. info@alytusinfo.lt

 

Tel. (8 315) 55 131, el. p. ingrida.leskeviciene@alytus.lt

 

Į pradžią