Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-292 2019-08-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

                                                                                                                              Projektas

2019-08-16 Nr. TŽ-292

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje:

1.1.  nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2585 pastato unikalus numeris 4400-3921-3364, pastatas pažymėtas plane 11U3b, patalpos pažymėtos plane 2-10 (78,48 kv. m), 2-11 (7,24 kv. m), 2-12 (12,25 kv. m), 2-13 (8,72 kv. m), 2-14 (3,54 kv. m), 2-15 (1,69 kv. m), 2-16 (5,01 kv. m), bendras plotas 116,93 kv. m. su ilgalaikiu materialiuoju bei trumpalaikiu turtu, pagal priedą;

1.2.  nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/1297 pastato unikalus numeris 4400-1942-1578, pastatas pažymėtas plane 10B2b, patalpos pažymėtos plane 2-4, plotas 13,63 kv. m.

2. Nustatyti pagrindines 1 punkte nurodyto turto nuomos sąlygas:

2.1. naudojimo paskirtis:

2.1.1. 1.1 papunktyje nurodyto turto – maitinimo veikla;

2.1.2. 1.2. papunktyje nurodyto turto – administracinė veikla;

2.2. nuomos terminas – 5 metai;

2.3. pradinis nuompinigių dydis:

2.3.1. 1.1 papunktyje nurodyto turto – 1,50 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

2.3.2. 1.2 papunktyje nurodyto turto – 1,71 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

3. Įgalioti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorių organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešą nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

 

sprendimo Nr.

priedas

 

SAVIVALDYBĖS TURTO SĄRAŠAS

 

I. Ilgalaikis materialusis turtas

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Įsigijimo savikaina, Eur

Likutinė vertė, Eur (2019-06-30)

1.

Elektrinė viryklė be stovo EV-BY4

50500175

1

700,88

473,51

2.

Indų plovimo mašina FAST161-2

50500176

1

1 751,89

1 182,88

3.

Šaldytuvas FSC1380

50500177

1

655,32

442,77

4.

Šaldytuvas FSC1380

50500178

1

655,32

442,77

5.

Ledo generatorius CB249A

50500179

1

715,98

483,54

6.

Vitrina WCHC1.35

50500180

1

1 261,56

852,06

7.

Šaldymo spinta SCH 800

50500182

1

1 296,64

875,44

8.

Šaldymo spinta SCH 800

50500183

1

1 296,64

875,44

9.

Šaldymo spinta SCH400

50500184

1

946,18

638,86

10.

Įranga alui

50500185

1

1 349,20

910,84

11.

Kavos virimo aparatas MCRE12-02356

50500181

1

2 229,95

1 505,72

Iš viso:

11

12 859,56

8 683,83

 

II. Trumpalaikis turtas

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo data

Kiekis, vnt.

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

Fritiūrinė A162402E

2015.12.31

1

245,30

245,30

2.

Stelažas ESTEL-13/5/18

2015.12.31

1

245,30

245,30

3.

Riebalų filtras FR

2015.12.31

2

36,30

72,60

4.

Stelažas ESTEL-15/6/18

2015.12.31

1

249,74

249,74

5.

Darbo stalas su plautuve SPL-15/7

2015.12.31

1

263,19

263,19

6.

Elektrinė kepsninė A150674

2015.12.31

1

224,29

224,29

7.

Mikrobangų krosnelė 610826

2015.12.31

1

168,21

168,21

8.

Vandens minkštiklis MANUALE 8 L

2015.12.31

3

66,55

199,65

9.

Sulčiaspaudė Vema SP2072EL 

2015.12.31

1

490,62

490,62

10.

Garų surinkimo filtras FG

2015.12.31

1

36,29

36,29

11.

Darbo stalas su plautuve ESPR-14/6

2015.12.31

1

237,24

237,24

12.

Darbo stalas STB-12/7

2015.12.31

1

157,70

157,70

13

Darbo stalas ESTB-6/6

2015.12.31

1

111,44

111,44

14.

Stelažas ESTEL-14/5/18“

2015.12.31

1

256,74

256,74

15.

Darbo stalas su plautuve SPL-10/7

2015.12.31

1

227,78

227,78

16.

Ventiliacijos gaubtas EGSK-15/10

2015.12.31

1

329,16

329,16

17.

Kavamalė MDR040-00024

2015.12.31

1

363,00

363,00

18.

Mikseris A135009

2015.12.31

1

105,14

105,14

Iš viso:

21

3 813,99

3 983,39

________________________

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠO KONKURSO BŪDU

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-16

(data)

Alytus

 

 

 

Tarybos sprendimo projekto tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąsias patalpas Birutės g. 5, Alytuje. Dalyje nuomojamų patalpų veikė kavinė, tačiau nuomos sutartis, įmonės prašymu, buvo nutraukta nuo 2019-08-01. Patalpos kartu su patalpose esančiu ilgalaikiu materialiuoju ir trumpalaikiu turtu nuomojamos maitinimo veiklai vykdyti. Be šių patalpų bus nuomojamas vienas kabinetas administracinei veiklai.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Minėtame apraše nurodyta, kad pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules.

 

 

 

Patarėja                                                     Rasa Abramavičiūtė

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 676 17057, el. p. rasa.abramaviciute@alytus.lt

Į pradžią