Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-281 2019-08-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-08-08 Nr. TŽ-281

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo  8 straipsnio 1 dalimi, Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T- „Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 9 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymą Nr. DV-598 „Dėl narių delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45 ir į asociacijų „Pasitinkant senatvę“, „Margirio sporto ir rekreacijos klubas“, Putinų bendruomenės asociacijos, Vidzgirio bendruomenės asociacijos ir Alytaus centro bendruomenės asociacijos pranešimus,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą 3 metų laikotarpiui:

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Edita Jurčienė, Jurgiškių seniūnaitijos seniūnaitė;

Genovaitė Žiurinskienė, Kurorto seniūnaitijos seniūnaitė;

Aušra Kišonienė, Kalvos seniūnaitijos seniūnaitė;

Linas Jakštonis, asociacijos „Alytaus centro bendruomenė“ atstovas;

Asta Graužinienė, asociacijos „Pasitinkant senatvę“ atstovė;

Tadas Čiakas, asociacijos „Putinų bendruomenė“ atstovas;

Tomas Nikulinas, asociacijos „Vidzgirio bendruomenė“ atstovas;

Rolandas Matonis, asociacijos“ Margirio sporto ir rekreacijos klubas“ atstovas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

             

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-08-08

(data)

Alytus

 

                      Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 4 dalis nurodo, jog savivaldybių institucijos ir įstaigos formuoja ir įgyvendina bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, plėtros politiką. Įstatymo 8 straipsnis reglamentuoja savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymą ir jos veiklą. Įgyvendinant teisės aktų nuostatas, reikalinga sudaryti bendruomeninių organizacijų tarybą bei reglamentuoti jos veiklą Alytaus miesto savivaldybėje. Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš ne mažiau kaip ½  savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų ir ne mažiau kaip ½ bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų, taip pat nurodoma, kad savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės taryba. Tarybos narių skaičius – 10. Tad 5 atstovai turi būti iš bendruomeninių organizacijų (statusas privalo būti asociacija), kitus 5 deleguoja savivaldybės institucijos ir įstaigos.

                       Paskelbus viešą kvietimą siūlyti kandidatus, 5 asociacijos pateikė savo pasiūlymus. 3 narius delegavo Alytaus seniūnaitijos sueiga, kiti du nariai yra  Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys ir  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Roberta Samuolytė-Kisielienė

 

Tel. (8 315) 56 661, +370 673 49698, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt

Į pradžią