Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-256 2019-07-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-07-25 Nr. TŽ-256

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimą Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Eglė Čėsnaitė, VšĮ Alytaus poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė;

Aldona Turauskytė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė;

Asta Bernatavičienė, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė;

Asta Vyšniauskienė, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Skirti komisijos pirmininke Akvilę Voverienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją, atliekančią skyriaus vedėjo funkcijas. Kai ji negali eiti pareigų, pavaduoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-25

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ projektas parengtas atsižvelgiant į pasikeitusią komisijos sudėtį. Vietoje buvusios Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sonatos Dumbliauskienės į komisiją įtraukiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Akvilė Voverienė.

 

 

 

Vedėjo pavaduotoja                                                                            Akvilė Voverienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 56 660, +370 620 24681, el. p. akvile.voveriene@alytus.lt

Į pradžią