Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-254 2019-07-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

                                                                                                                              Projektas

2019-07-25 Nr. TŽ-254

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2019-08-29 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, Ekonominės plėtros programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į UAB „Koslita“ 2019-05-23 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-06-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-231 Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-25

(data)

Alytus

 

 

 

2019-05-27, 2019-07-16 ir 2019-07-18 buvo gautas UAB „Koslita“ prašymas Alytaus pramonės parke adresu Fortų g. 2 išnuomoti žemės sklypą, kuriame planuojama pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą – jame bus vykdoma logistikos bei buitinės chemijos sandėliavimo veikla. Investuotojas ketina investuoti apie 300 tūkst. Eur į pastatų statybą ir reikalingiems įrenginiams įsigyti ir įsipareigoja papildomai sukurti 5 darbo vietas (šiuo metu dirba 103 darbuotojai). Prašymas buvo svarstomas 2019-06-10 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Vieningai nutarta pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarties sudarymui. Investuotojas investicijų sutartimi įsipareigos per 6 mėnesius nuo žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos atlikti sklypo atidalijimo procedūrą ir apie 1,4 ha žemės sklypą grąžinti Alytaus miesto savivaldybei (apie 0,5 ha pasilikti).

 

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                     Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-254 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (INVESTICIJŲ SUTARTIS)
Į pradžią