Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-251 2019-07-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-07-18 Nr. TŽ-251

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 15 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į VĮ Turto banko 2019-07-01 raštą Nr. (15.1-45)-SK4-7496 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Santaikos g. 49, Alytuje, perėmimo savivaldybės nuosavybėn“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą (unikalus daikto numeris 1196-5002-7013, bendras plotas 123,35 kv. m, žymėjimas plane 1A2p), sandėlį (unikalus daikto numeris 1196-5002-7024, bendras plotas 63,79 kv. m, žymėjimas plane 2F1p), kiemo statinius (unikalus daikto numeris 1196-5002-7046), esantį Santaikos g. 49, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-07-18

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Santaikos g. 49, Alytuje: gyvenamąjį namą (unikalus daikto numeris 1196-5002-7013, bendras plotas 123,35 kv. m, žymėjimas plane 1A2p), sandėlį (unikalus daikto numeris 1196-5002-7024, bendras plotas 63,79 kv. m, žymėjimas plane 2F1p), kiemo statinius (unikalus daikto numeris 1196-5002-7046).

Sprendimo projektas parengtas gavus valstybės įmonės Turto banko raštą Nr. (15.1-45)-SK4-7496 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Santaikos g. 49, Alytuje, perėmimo savivaldybės nuosavybėn“.

Siekiant pritraukti medicinos specialistus dirbti Alytaus miesto gydymo įstaigose patalpose būtų galima įrengti savivaldybės būstus jiems apgyvendinti, o likusį plotą, jeigu tokio būtų, panaudoti bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti (vykdant institucinę vaikų globos pertvarką – socialinių paslaugų vaikams teikimą bendruomenėse ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose).

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Neringa Norušė

 

Tel. (8 315) 55 139, el. p. neringa.noruse@alytus.lt

Į pradžią