Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-247 2019-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Projektas

2019-06-25 Nr. TŽ-247

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 

 

2019 m. birželio   d. Nr.

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo  strategiškai reikšmingu“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Nerijus Cesiulis

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

SPRENDIMO

„DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 -11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-25

(data)

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ tikslinga pripažinti netekusiu galios, kadangi nėra teisinių ir finansinių šio projekto įgyvendinimo galimybių. Šiuo metu Alytaus aerodromo teritorija yra valstybinėje žemėje, didžioji dalis aerodromo turto priklauso Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kuri yra parengusi aviacijos sportui naudojamo turto koncepcijos projektą. Jame numatyta, kokie Lietuvos aerodromai bus vystomi ir atnaujinami (Pociūnų, Kyviškių, Panevėžio ir Marijampolės). Skirti lėšų Alytaus aerodromo vystymui ir plėtrai valstybė neplanuoja, kadangi neįžvelgia aviacijos vystymo perspektyvų Alytuje.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                          Neringa Rinkevičiūtė

Į pradžią