Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-243 2019-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI

                                                                                                                              Projektas

2019-06-25 Nr. TŽ-243

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI

 

 

 

      Nr.  T-

 

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų statymo 9 straipsnio 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimo paslaugos viešąjį pirkimą ir jos koordinavimą, o gautus rezultatus pristatyti Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

 

 

 

                                          


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

„DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-19

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektas teikiamas siekiant pagerinti investicinę aplinką Alytuje ir didinti regiono investicinį konkurencingumą.

Dėl itin riboto Alytaus pramonės parko didelių sklypų trūkumo savivaldybei kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ nepavyksta pritraukti stambių užsienio ir vietos investuotojų, nors jie itin aktyviai domisi investavimo Alytuje galimybėmis. Tiek VšĮ „Investuok Lietuvoje“, tiek Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojai ne kartą ragino savivaldybę ieškoti galimybių plėsti Alytaus pramonės parką ar netgi steigti Alytaus laisvąją ekonominę zoną (LEZ).

2018 m. buvo parengta galimybių steigti LEZ ir tiesti geležinkelio liniją Alytaus regione studija. Joje tinkamiausia vieta steigti Alytaus LEZ buvo nurodyta Alytaus aerodromo teritorija, nes ji yra investuotojams patrauklioje strateginėje vietoje bei reikalauja mažiausia investicijų. Šiuo metu Alytaus aerodromo teritorija yra valstybinėje žemėje, didžioji dalis aerodromo turto priklauso Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Ji yra parengusi aviacijos sportui naudojamo turto koncepcijos projektą, kuriame numatyta, kokie Lietuvos aerodromai bus vystomi ir atnaujinami (Pociūnų, Kyviškių, Panevėžio ir Marijampolės). Kitus aerodromus planuojama siūlyti perimti savivaldybėms, o joms atsisakius – nekilnojamąjį turtą perduoti valstybės įmonei Turto bankui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja savivaldybėms jau dabar planuoti savo aerodromų teritorijų ir turto poreikius, o Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai rekomenduoja įvertinti galimybę minėtoje teritorijoje steigti LEZ.

Vadovaujantis Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų statymo 9 straipsnio 1 punktu, siūlymus steigti LEZ Vyriausybei teikia savivaldybės. Siūlyme turi būti nurodyta (-os) zonos veiklos rūšis (rūšys), zonos teritorinių ribų aprašymas ir jos teritorijos planas; subjekto, kuriam valstybinė žemė būtų perduota patikėjimo teise ar kuriam žemė priklauso nuosavybės teise, žinios apie zonai funkcionuoti reikalingą infrastruktūrą, nurodant objektus, komunikacijas ir preliminarias jų įrengimo išlaidas. Siekiant įvertinti visus poreikius ir galimybes, minimus įstatyme, reikalinga atlikti galimybių studiją.

Teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti, todėl neatliktinas antikorupcinis vertinimas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                          Neringa Rinkevičiūtė

Į pradžią