Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-244 2019-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ

                                                                                                                              Projektas

2019-06-25 Nr. TŽ-244

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, 28, 441 ir 45 punktais, ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Vektrona“ 2019-06-12 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sutikti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vektrona“ įkeistų AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5065-3846), esančio Pramonės g. 12A, Alytaus pramonės parke, išnuomoto pagal 2017-06-09 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-50 (32.26.) ir 2018-12-03 susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos 2017-06-09 sutarties Nr. SRN-50-(32.26.) pakeitimo, nuomos teisę.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-25

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sutikimas, kad uždaroji akcinė bendrovė „Vektrona“ įkeistų AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5065-3846), esančio Pramonės g. 12A, Alytaus pramonės parke, išnuomoto pagal 2017-06-09 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. SRN-50 (32.26.) ir 2018-12-03 susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos 2017-06-09 sutarties Nr. SRN-50-(32.26.) pakeitimo, nuomos teisę, pagal uždarosios akcinės bendrovės „Vektrona“ 2019-06-12 prašymą. UAB „Vektrona“ 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokestį sumokėjusi, įsipareigojimai pagal 2017-05-09 Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ investicijų sutartį vykdomi.

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-244 - DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ-PRIEDAS-PRAŠYMAS
Į pradžią