Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-224 2019-06-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-3 PRIEDAS-TURTO ASRC SĄRAŠAS

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. ____________________ d.

sprendimo Nr. _______

3 priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI,

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo vertė, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.       

Funkcinė lova

50300054

1 137,00

1 137,00

2.       

Funkcinė lova

50300055

1 137,00

1 137,00

3.       

Funkcinė lova

50300056

1 137,00

1 137,00

4.       

Funkcinė lova

50300057

1 137,00

1 137,00

5.       

Funkcinė lova

50300058

1 137,00

1 137,00

6.       

Funkcinė lova

50300059

1 137,00

1 137,00

7.       

Elektrokardiografas KENZCARDICO 306

50300060

1 300,00

1 300,00

8.       

Deguonies koncentratorius Perfect O2/1521652-IRC5PO2

50300061

700,00

700,00

Iš viso

8 822,00

8 822,00


 

Į pradžią