Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-215 2019-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

                                                                                                                              Projektas

2019-06-11 Nr. TŽ-215

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 0,3357 ha ploto atskirųjų želdynų žemės sklypą Pabalių gatvėje;

1.2. 0,0674 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Pabalių gatvėje;

1.3. 0,0467 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą;

1.4. 0,5232 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Pabalių gatvėje;

1.5. 0,5537 ha ploto atskirųjų želdynų žemės sklypą Pabalių gatvėje;

1.6. 0,0273 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą Krivulės gatvėje;

1.7. 0,1562 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą A. Jonyno gatvėje;

1.8. 1,8731 ha ploto Statybininkų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.9. 0,3497 ha ploto Ūdrijos gatvės I dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.10. 8,0006 ha ploto Punsko gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.11. 15,4951 ha ploto Naujosios gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.12. 3,0692 ha ploto A. Jonyno gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.13. 1,7907 ha ploto Žuvinto gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.14. 0,9584 ha ploto Miklusėnų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.15. 2,0418 ha ploto Ūdrijos gatvės II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.16. 3,0382 ha ploto Kalniškės gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.17. 0,8360 ha ploto Lauko gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.18. 5,7257 ha ploto Statybininkų gatvės II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.19. 0,1782 ha ploto Bruknių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.20. 0,2420 ha ploto Kėkštų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.21. 0,2115 ha ploto Kamanių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.22. 0,2519 ha ploto Stirnų gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.23. 0,1318 ha ploto Viržių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.24. 0,4320 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Kalnėnų gatvėje;

1.25. 0,3735 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Viržių gatvėje;

1.26. 0,4046 ha ploto Rūtų gatvės I dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.27. 0,2267 ha ploto bendro naudojimo teritorijos žemės sklypą;

1.28. 1,0517 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.29. 0,5766 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.30. 0,9927 ha ploto Sudvajų gatvės II dalies susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.31. 0,1173 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.32. 2,2673 ha ploto bendro naudojimo teritorijos žemės sklypą;

1.33. 1,1944 ha Topolių gatvės susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą;

1.34. 0,1539 ha ploto bendro naudojimo teritorijos žemės sklypą;

1.35. 0,4085 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą A. Baranausko gatvėje.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-06-11

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės.

Planuojami perimti naudotis valstybinės žemės sklypai reikalingi savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui, saugaus eismo organizavimui, socialinių paslaugų planavimui, aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai bei detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimui.

 

 

 

vyriausioji specialistė                                                                          Renata Sušinskienė

 

Tel. (8 315) 55 167, el. p. renata.susinskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-215 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS-PRIEDAS-TEROTPRIJŲ SCHEMOS
Į pradžią