Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-168 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                       Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-168

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsniu, atsižvelgdama į UAB „Muldaigis“ 2019-03-28 prašymą ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2019-04-10 posėdžio protokolą Nr. KPPt-136 Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

2019-03-28 buvo gautas UAB „Muldaigis“ prašymas Alytaus pramonės parke adresu Artojų g. 33 ir Artojų g. 31 išnuomoti žemės sklypus, kuriuose planuojama pastatyti gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastatus (550 m2 pastatas, kuriame bus remonto dirbtuvės, hidraulikos remonto cechas ir nedidelė lentpjūvė su stalių dirbtuve ir 500 m2 atvira pavėsinė sunkiam transportui laikyti). Investuotojas ketina investuoti 150 tūkst. Eur į pastatų statybą ir reikalingiems  įrenginiams įsigyti (dalį įrenginių investuotojas jau turi) ir įsipareigojama sukurti 8 darbo vietas. Prašymas buvo svarstomas 2019-04-04 Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos posėdyje. Vienbalsiai nutarta išnuomoti žemės sklypus, esančius Alytaus pramonės parke, adresu Artojų g. 31 ir Artojų g. 33, Alytuje, ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai svarstyti tarybos sprendimo dėl investicijų sutarties sudarymo su UAB „Muldaigis“ projektus

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Mantas Lisauskas

 

Tel. (8 315) 55 139, +370 620 24483, el. p. mantas.lisauskas@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-168 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI-PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIS
Į pradžią