Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-167 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                       Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-167

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 ir 7 punktais, 34 straipsnio 2 dalimi ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-04-10 nutarimu Nr. O3E-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,58 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,58 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,49 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,81 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,68 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,48 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,70 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,57 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,13 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,48 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,68 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,19 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,45 Eur namui per mėn.;

1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,24 Eur apskaitos prietaisui
per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 1,17 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuotas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainas abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo:

1.8.1. DN15 – 1,68 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.2. DN20 – 1,84 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.3. DN25 – 3,22 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.4. DN32 – 4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.5. DN40-DN65 – 9,21 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.6. DN80 – 27,64 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.7. DN100 – 46,06 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.8. DN150 ir daugiau – 138,19 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m3;

1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,012 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,009 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,002 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,001 Eur/m3.

1.14. atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainą – 18,09 Eur/t.

2. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-212 „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T-19 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-212 „Dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“..

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, nustato (tvirtina) atitinkamai jos teritorijoje veikiančio viešųjų paslaugų teikėjo – UAB „Dzūkijos vandenys“ – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Paslaugų kainų nustatymą reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – komisija). Savivaldybės taryba gali nustatyti tokias paslaugų kainas, kokios yra suderintos su komisija.

Pagal komisijos patvirtintą paslaugų kainų nustatymo metodiką, trejiems metams yra nustatomos bazinės paslaugų kainos, kurios kasmet perskaičiuojamos. Perskaičiuotos kainos taip pat turi būti nustatytos (patvirtintos) savivaldybės tarybos sprendimu. UAB „Dzūkijos vandenys“ bazinės paslaugų kainos nustatyta tvarka suderintos ir patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-212. Praėjusiais metais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-19 nustatytos perskaičiuotos bazinės paslaugų kainos, o šiuo sprendimu teikiamos tvirtinti antrą kartą perskaičiuotos bazinės paslaugų kainos. Kainos perskaičiuotos įvertinant pardavimų apimčių ir vartotojų kainų indekso pokyčius, elektros energijos kainų pasikeitimą, technologinių medžiagų (kuro) kainų pasikeitimą, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pasikeitimą, darbo užmokesčio pasikeitimą bei LR finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčius ir kt. Teikiamos tvirtinti perskaičiuotos paslaugų kainos yra suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-04-10 nutarimu   Nr. O3E-102.

Perskaičiavus kainas, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams ir vartotojams didėja 0,015 Eur/m3, iš to skaičiaus geriamojo vandens kaina – 0,06 Eur/m3, nuotekų tvarkymo kaina – 0,09 Eur/m3. Abonentams (juridiniams asmenims) taikoma paviršinių nuotekų tvarkymo kaina mažėja 0,04 Eur/m3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos vidutiniškai mažėja 0,02 Eur apskaitos prietaisui (butui) per mėnesį. Kitos kainos – nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo kaina neperskaičiuojamos ir nesikeičia. Vidutiniškai geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos didėja 9 procentais.

Esminės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pasikeitimo (padidėjimo) priežastys:

– dėl pardavimų apimčių sumažėjimo – 0,04 Eur/m3;

– dėl vartotojų kainų indekso pasikeitimo (infliacijos išaugimas) – 0,02 Eur/m3;

– dėl naujai įvesto ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidų padidėjimo (investicijų) – 0,02 Eur/m3;

– dėl darbo apmokėjimo sąnaudų padidėjimo – 0,06 Eur/m3;

– dėl technologinio kuro (dujų) kainų padidėjimo – 0,01 Eur/m3.

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina, kuri taikoma tik juridiniams asmenims, sumažėjo dėl iš šios veiklos 2017 metais gauto didesnio pelno, kurį sąlygojo tais metais iškritęs gerokai didesnis (827 mm) nei įprasta kritulių kiekis (vidutinis daugiametis kritulių kiekis sudaro 657 mm).

Galiojančių perskaičiuotų bazinių paslaugų kainų ir teikiamų tvirtinti perskaičiuotų paslaugų kainų palyginimas:

 

Paslaugos pavadinimas

Teikiamos tvirtinti perskaičiuotos bazinės kainos

Šiuo metu galiojančios

bazinės kainos

Pasikeitimas

Eur be PVM

1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute Eur/m3

1,73

1,58

+ 0,15

1.1. geriamojo vandens tiekimas Eur/m3

0,58

0,52

+ 0,06

1.2. nuotekų tvarkymas Eur/m3:

1,15

1,06

+ 0,09

1.2.1. nuotekų surinkimas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

1.2.2. nuotekų valymas Eur/m3

0,49

0,46

+ 0,03

1.2.3. dumblo tvarkymas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas individualių namų vartotojams Eur/m3

1,73

1,58

+ 0,15

2.1. geriamojo vandens tiekimas Eur/m3

0,58

0,52

+ 0,06

2.2. nuotekų tvarkymas Eur/m3:

1,15

1,06

+ 0,09

2.2.1. nuotekų surinkimas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

2.2.2. nuotekų valymas Eur/m3

0,49

0,46

+ 0,03

2.2.3. dumblo tvarkymas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

3. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams Eur/m3

1,81

1,66

+ 0,15

3.1. geriamojo vandens tiekimas Eur/m3

0,68

0,62

+ 0,06

3.2. nuotekų tvarkymas Eur/m3

1,13

1,04

+ 0,09

3.2.1. nuotekų surinkimas Eur/m3

0,32

0,29

+ 0,03

3.2.2. nuotekų valymas Eur/m3

0,48

0,45

+ 0,03

3.2.3. dumblo tvarkymas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

4. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade Eur/m3

1,70

1,55

+ 0,15

4.1. geriamojo vandens tiekimas Eur/m3

0,57

0,51

+ 0,06

4.2. nuotekų tvarkymas Eur/m3

1,13

1,04

+ 0,09

4.2.1. nuotekų surinkimas Eur/m3

0,32

0,29

+ 0,03

4.2.2. nuotekų valymas Eur/m3

0,48

0,45

+ 0,03

4.2.3. dumblo tvarkymas Eur/m3

0,33

0,30

+ 0,03

5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute Eur butui per mėnesį:

 

 

 

5.1. kai įrengtas apskaitos prietaisas

1,68

1,70

- 0,02

5.2. kai neįrengtas apskaitos prietaisas

1,19

1,20

- 0,01

6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade Eur namui per mėnesį

4,45

4,51

- 0,06

7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade Eur apskaitos prietaisui per mėnesį:

 

 

 

7.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,24

1,26

- 0,02

7.2. kai neįrengtas apskaitos prietaisas

1,17

1,18

- 0,01

8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina abonentams Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

4,07

4,12

- 0,05

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,012

0,012

-

10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,009

0,009

-

11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,002

0,002

-

12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/m3

0,001

0,001

-

13. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina Eur/m3

0,13

0,17

-          0,04

14. Atvežto nusausinto dumblo apdorojimo kaina Eur/t

18,09

18,09

-

 

Perskaičiuotos paslaugų kainos negali įsigalioti anksčiau nei per 30 dienų jas patvirtinus, todėl siūloma, kad sprendimas įsigaliotų nuo 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėja                                                               Palmira Raškauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Tomas Valatka, tel. (8 315) 55 581, el. p. tvalatka@vandenys.lt

Į pradžią