Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-162 2019-05-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

                                                                                                                              Projektas

2019-05-03 Nr. TŽ-162

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-04-18 įsakymo Nr. A1-208 redakcija), 49 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimą Nr. T-252 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-05-03

(data)

Alytus

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-04-18 įsakymo Nr. A1-208 redakcija), 49 punktas įpareigoja savivaldybės tarybos posėdyje panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimą Nr. T-252 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Priemonės įgyvendinimas, administravimas ir tvarkos aprašo tvirtinimas pavedamas savivaldybės administracijos direktoriui.

Įgyvendinant priemonę Alytaus miesto savivaldybei skirta:

Metai

Lėšos

Bendruomeninių organizacijų skaičius ir jų iniciatyvos

2017

51 220,00

9 bendruomenių projektai (socialinės iniciatyvos prisidedant prie Dzūkijos savanorystės festivalio, akcijos „Šiltos ir jaukios Kalėdos“, sportinės iniciatyvos „Krepšinis naktyje“, kultūrinė šventė „Bobų vasara“, lauko kino seansai, dalyvavimas mugėje „Dzūkų turtai", senelių darželis ir kitos)

2018

37 378,00

5 bendruomenių projektai (grožio ir sveikatingumo akcija, „Auksinės rankos“, „Švarūs langai“, „Ant ratų“, socialinio taksi būtinumo apklausa, akcija „Namai – mano tvirtovė“. Įrengta lauko pavėsinė vyresnio amžiaus žmonėms, kino seansai po atviru dangumi, dalyvavimas šventinėje mugėje „Dzūkų turtai“, krepšinio turnyre „Krepšinis naktyje“ ir Kalėdų senelių sutiktuvėse, akcija „Būk matomas Putiniškis“, pleneras „Rudens lygė“, edukaciniai floristikos, žvakių ir muilo gamybos užsiėmimai, bendruomenės narių sportinio aktyvumo bei laisvalaikio užimtumo iniciatyvos)

2019

36 987,00

Projektus vertins išplėstinė seniūnaičių sueiga, kada bus patvirtintas naujas tvarkos aprašas

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                                         Sonata Dumbliauskienė

Tel. (8 315) 56 660, +370 688 80649, el. p. Sonata.Dumbliauskiene@alytus.lt

Į pradžią