Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-57 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  TPR-57

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 4 d. 9.00 val.–12.30 val.

Posėdžio pirmininkas  Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25.

Nedalyvavo: Henrikas Šivokas, Nerijus Cesiulis, Nijolė Makštutienė, Vytautas Jazepčikas, Valius Micevičius, Arvydas Švirmickas, Kęstutis Ąžuolas, Algirdas Gataveckas, Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas, Saulius Janulevičius, Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Jauneika, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Tomas Pačėsas, Kęstutis Ptakauskas, Danutė Remeikienė, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Vytautas Grigaravičius, Andrius Jučas, Povilas Labukas, Virginijus Jarušas, Rasa Daugininkaitė, Tomas Sutkaitis, Vilija Ramanauskienė.

 

Vytautas Grigaravičius. Naudodamasis proga, kad tai paskutinis tarybos posėdis, norėčiau padėkoti tarybos nariams už bendrą 4 metų darbą, už pamokas, noriu palinkėti kiekvienam iš Jūsų tolimesnės sėkmės Jūsų pasirinktame kelyje, noriu padėkoti savivaldybės administracijai, savivaldybės įstaigų vadovams už tuos darbus, kuriuos teko nuveikti kartu.

Pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja 25 tarybos nariai. Nedalyvauja: Saulius Janulevičius, Tomas Pačėsas.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 28 klausimai. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Nerijus Cesiulis. Kadangi vakar spaudoje pasirodė tam tikra informacija, tai socialdemokratų frakcija siūlo išimti iš posėdžio darbotvarkės 6 klausimą „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai“ ir svarstyti klausimą, paaiškėjus situacijai.

Vytautas Grigaravičius. Kadangi yra pateiktas siūlymas, prašau balsuoti dėl darbotvarkės 6 klausimo išėmimo iš posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už: 17 Prieš: 6 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 23

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - registravosi, bet nebalsavo

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas

Tomas Sutkaitis - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas iš darbotvarkės išimamas. Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės su pakeitimu.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 57-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

5. Dėl VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai.

7. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos veiklos 2018 m. ataskaitai.

8. Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2020 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo.

12. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

13. Dėl pritarimo Alytaus miesto paslaugų centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

14. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

16. Dėl pritarimo Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

17. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

18. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

19. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

20. Dėl pritarimo Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

21. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

22. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2019–2021-ųjų metų strateginiam planui.

23. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai r finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

24. Dėl pritarimo Alytaus miesto šeimos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

25. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

27. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos, 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitoms ir finansinių bei iždo ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

28. Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2018 m. ataskaita.

                        Vytautas Grigaravičius. Darbotvarkė patvirtinta. Pradedame svarstyti darbotvarkės klausimus.

1. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas Savivaldybės kontrolierius Arturas Juškauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad tarnyba būtų ne tik tikrinanti, bet ir pamokanti, o šiuo metu per mažai duoda naudos.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius išsakė minčių dėl savivaldybės socialinių būstų.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir pritarimas veiklos ataskaitai.

Pranešėja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė Jolanta Sovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

7. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos veiklos 2018 m. ataskaitai.

Pranešėja UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė Stasė Mikelionienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos veiklos 2018 m. ataskaitai“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė Giedrė  Bulgakovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Pritarimas VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2020 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2020 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė  Jakunskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto paslaugų centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto paslaugų centro direktorė Loreta Kesminienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Andrius Jučas pateikė klausimą savivaldybės administracijos direktoriui, Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pažymėjo, kad centralizavus buhalteriją, aparatas ne sumažėjo, bet išsiplėtė, kalbant apie plėtrą jo nuomone, kiekviena įstaiga greičiau pasidaro visus pirkimus ir pažymėjo, kad susilaikys dėl teikiamo sprendimo, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad žingsnis buvo teisingas, klausimas kyla dėl jo išpildymo, dėl funkcijų įgyvendinimo ir jo manymu, bendravadybinių funkcijų centralizavimas yra efektyvus ir to reikėtų siekti, Valė Gibienė pažymėjo, kad kol kas tai nėra paslaugų centras, bet dokumentų apdorojimo centras ir siūlė plėsti paslaugas, Laima Vincė Kirkliauskienė išsakė pastabų dėl savivaldybės kontrolieriaus veiksmų, kuris nekėlė klausimų kaip atliekama visa apskaita, buhalterijos darbas, tuomet nebuvo pasakyta, kad buhalteriai dirba blogai ar kažko nepadaro, kad įstaigos darbas netenkina įstaigų vadovų ir pažymėjo, kad susilaikys dėl teikiamo sprendimo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 1, susilaikė - 8, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto paslaugų centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

Replikas po balsavimo išsakė Nijolė Makštutienė, Povilas Labukas.

14. SVARSTYTA. Pritarimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas VšĮ S. Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo  ir  įstaigos 2018  metų  veiklos  ataskaitai  ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus poliklinikos direktorius Marius Jasaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad kiekviena įstaiga turi savo stebėtojų tarybas ir kvietė pasisakyti tų įstaigų stebėtojų tarybų atstovus, Laima Vincė Kirkliauskienė pasidžiaugė naujuoju įstaigos vadovu ir jo darbu ir siūlė pritarti ataskaitai, Virginijus Jarušas išsakė pastabų, kad ataskaitą pateikiant, turi būti nurodyti tikslai, vartotojų skaičius ir kita informacija trumpai, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad komitetuose visos ataskaitos buvo nagrinėtos smulkiai, atsakyta į visus klausimus ir kvietė tarybos narius aktyviau dalyvauti komitetų posėdžiuose, Andrius Jučas padėkojo direktoriui už iniciatyvas, gerą darbą, Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabą, kad pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti pristatomi, nes ataskaita teikia miesto visuomenei, Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad miesto gyventojams viešai treikėtų pateikti informaciją kiek tarybos narių lanko komitetų posėdžius ir kiek jų nelanko, Virginijus Jarušas pažymėjo, kad ataskaitoje ir taryboje turėtų būti pateikta galutinė analizė, Povilas Labukas pažymėjo, kad tarybos narių dalyvavimas komitetuose yra privalomas, taip pat tarybos nariai turėtų skirto laiko ir aplankyti įstaigas, domėtis jų veikla, padėkojo direktoriui už gerą darbą, Andrius Jučas pritarė pasisakymams, kad klausimų pristatymas ne tik tarybos nariams, bet ir visuomenei, todėl pristatymas turi būti platesnis, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė kvietė būsimuosius tarybos narius ne tik dalyvauti komitetų posėdžiuose, bet ir ateiti pasiskaičius, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad reglamente numatyta, kad klausimo pranešėjas trumpai pristato klausimo esmę, Jurgis Krasnickas pritarė, kad klausimo esmė turi būti pristatyta tarybos posėdžio metu, tačiau komitetuose tarybos nariai turėtų dalyvauti ir susipažinę su sprendimų projektais,

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo  ir  įstaigos 2018  metų  veiklos  ataskaitai  ir  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Pritarimas biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėja Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Danguolė  Jazepčikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos nariai Jurgis Krasnickas ir Povilas Labukas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėja Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Jūratė Filatovienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pasisakė kaip stebėtojų tarybos pirmininkė ir pasidžiaugė įstaigos veikla.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ingrida Rutkauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė Loreta  Trainavičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Pritarimas biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus jaunimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja Irena Pilipčikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus jaunimo centro 2019–2021-ųjų metų strateginiam planui.

Pranešėja Alytaus jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja Irena Pilipčikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2019–2021-ųjų metų strateginiam planui“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Pritarimas viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos nariai Kęstutis Ąžuolas ir Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Pranešėjas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas  Stupuris.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto šeimos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus miesto šeimos centro direktorius Romutis Žebuolis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Algirdas Gataveckas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto šeimos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiama 30 min pertrauka.

Pertrauka.

25. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimas.

Tarybos narė Nijolė Makštutienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kuckailienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos, 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitoms ir finansinių bei iždo ataskaitų rinkinių patvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Tarybos narys Andrius Jučas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Tomas Sutkaitis, Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Virginijus Jarušas, Sigitas Leonavičius, Jurgis Krasnickas (replika), Povilas Labukas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Algirdas Gataveckas padėkojo administracijai už bendrą darbą, Jurgis Krasnickas išsakė pastabų dėl miesto simbolio, kuris buvo panaudotas ataskaitoje.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos, 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitoms ir finansinių bei iždo ataskaitų rinkinių patvirtinimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2018 m. ataskaita.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,  Neįgaliųjų reikalų komisijos  pirmininkas Arvydas Švirmickas.

NUSPRĘSTA: Ataskaita išklausyta

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Mūsų kadencijos paskutinįjį posėdį skelbiu baigtu. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią