Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-120 2019-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-03-15 Nr. TŽ-120

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019-03-28 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. bilietų kainos perkant bilietą iš vairuotojo įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.;

2.2. bilietų kainos perkant bilietą internetu arba Alytaus autobusų stoties kasose įsigalioja 2019 m. balandžio 17 d.       

3. Skelbti šį sprendimą vietinėse žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m.                          d.

sprendimu Nr. T-

                     

ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr. 

Bilietų rūšys

Bilietų kainos

perkant iš vairuotojo

perkant internetu ir autobusų stoties kasose

1.

El. bilieto kortelė

 

3,00

(iš vairuotojų galima įsigyti tik visos vertės bilietui suformatuotas korteles)

3,00

2.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

0,70  

0,60

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.1.

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida

0,35

0,30

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

2.2.

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida

0,14

0,12

(nemokamas persėdimas 1 kartą)

3.

Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas)

25,00

22,00

3.1.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

12,50

11,00

3.2.

Mėnesinis darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,00

4,40

4.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas)

27,00

24,00

4.1.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

13,50

12,00

4.2.

Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

5,40

4,80

 

 

1. Pirma el. kortelė iki 2019-09-30 suteikiama nemokamai. El. kortelės galioja 5 metus.

2. Nemokamas persėdimas 1 kartą (galioja tik el. bilieto naudotojams, įsigijusiems vienkartinį el. bilietą)keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

 

____________________


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-15

(data)

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su viešąjį konkursą laimėjusiu paslaugos teikėju Alytaus miesto viešojo reguliaraus susisiekimo transporto maršrutuose diegia elektroninius bilietus (toliau – el. bilietas).

Konkurso sąlygose buvo numatyta į apyvartą išleisti 10 000 el. bilieto kortelių, už kurias bus apmokama atsiskaitant už el. bilieto paslaugą. Pirmąją el. kortelę įsigyjantiems keleiviams iki 2019-09-30 siūloma jas suteikti nemokamai, vėliau arba įsigyjant pakartotinai (pametus, keičiant statusą ir pan.) kortelė kainuotų 3 Eur. Kitos el. bilieto kortelės įsigijimo ir naudojimo sąlygos yra šios:

     El. bilieto kortelė galioja 5 metus.

     Iš vairuotojo yra galimybė įsigyti tik nevardinę, visos vertės, t. y. be teisės į lengvatą, el. bilieto kortelę, kuri gali būti pildoma bet kurios rūšies bilietais. Autobusų stotyje galima įsigyti nevardines ir vardines korteles, t. y. čia bus išduodamos (nuo 2019-10-01 parduodamos) el. bilieto kortelės keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, kurios taip pat galės būti pildomos įvairių rūšių bilietais.

     El. bilieto kortelėje esančią piniginę bus galima papildyti internetu svetainėje www.autobusubilietai.lt, pas vairuotoją ir Alytaus autobusų stoties kasose Naujojoje g. 17L, Alytuje.

     Į el. piniginę pervedamų pinigų maksimali suma yra 50 Eur, minimali – 3 Eur, į el. piniginę pervedamų pinigų suma negali viršyti maksimalios leistinos ribos, t. y. kartu su likučio lėšomis negali būti daugiau kaip 50 Eur, taip pat negalima bus pervesti mažesnės kaip 3 Eur sumos.

Siūlomos bilietų ryšys yra parinktos, atsižvelgiant į viešojo transporto bilietų populiarumą ir patogumą keleiviui, todėl siūlomos 3 populiariausios bilietų rūšys, t. y. vienkartiniai, mėnesiniai darbo dienų ir mėnesiniai kalendorinių dienų bilietai. Vienkartiniai bilietai iš vairuotojo bus įsigyjami kaip ir iki šiol – vienam keleiviui vienas vienkartinis bilietas, vienkartinių el. bilietų vienu kartu bus galima įsigyti ne mažiau kaip 5 vnt., pervedus 3 Eur, juos panaudoti bus galima neribotą laiką. Už kelionę bus apmokama priglaudžiant el. kortelę prie kortelių skaitytuvo (komposterio), jei keleivis turi lengvatos teisę, kartu su bilietu privalės vairuotojui pateikti tai įrodantį dokumentą. Yra numatyta galimybė kredituoti vieną kelionę, t. y., jei el. piniginėje trūksta pinigų bilietui, keleivis vieną kartą gali važiuoti kreditu. Vienas keleivio važiavimas (vienkartinis bilietas) kredituojamas tuo atveju, jei keleivio el. kortelės piniginėje yra likusi mažesnė pinigų suma, nei jam taikoma vienkartinio bilieto kaina. Kreditavimas negalimas, jei kortelėje nėra pinigų likučio (mažiausiai 1 ct). Kreditas apmokamas papildant piniginę, kreditavimo faktas matomas el. bilieto kortelės panaudojimo istorijoje.

Keleiviai, įsigiję vienkartinį el. bilietą, galės 1 kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą, tai labai išplečia viešojo transporto prieinamumo galimybes keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min. nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Antrame autobuse priglaudžiant el. bilieto kortelę prie skaitytuvo pinigai iš elektroninės piniginės nebus nuskaityti.

Kitos bilietų rūšys yra terminuoti bilietai, t. y. mėnesinis darbo dienų ir mėnesinis kalendorinių dienų. Šiuos bilietus galės įsigyti tik el. bilieto kortelių naudotojai, t. y. jie bus tik elektroniniai, tačiau pasipildyti bus galima ir pas vairuotoją, ir autobusų stotyje. Mėnesiniai bilietai galios kalendorinį mėnesį, pildyti juos bus galima bet kurią mėnesio dieną, jei bus pildoma iki einamojo mėnesio 14 dienos, tuo atveju galios einamąjį mėnesį, jei 15 dieną ir vėliau – ateinantį mėnesį. Vienu metu nebus dviejų galiojančių bilietų, įnešus didesnę sumą, lėšos įskaitomos ateinančiam laikotarpiui. Darbo dienų mėnesinis bilietas suteiks galimybę mėnesio darbo dienomis važiuoti neribotą kelionių skaičių, kalendorinių dienų bilietas – visomis mėnesio dienomis važiuoti neribotą kelionių skaičių. Keleivio terminuotas bilietas bus patikrinamas priglaudžiant el. kortelę prie kortelių skaitytuvo (komposterio), jei keleivis turi lengvatos teisę, kartu su bilietu privalės vairuotojui pateikti tai įrodantį dokumentą.

Miesto gyventojų naudojimasis viešuoju transportu nuolat auga ir juo naudojasi įvairių socialinių grupių asmenys (moksleiviai, pensininkai, įmonių ir įstaigų darbuotojai), todėl siūloma nedidinti esamų bilietų kainų, tačiau siekiant skatinti bilietus įsigyti elektroniniu būdu, iš vairuotojo perkami ar pildomi visų rūšių bilietai siūlomi brangesni, nes tai yra papildomos vairuotojo darbo sąnaudos, nepatogumas ir kitų keleivių gaišatis (ypač piko metu). Vertinant atskirų bilietų rūšių kainas, vienkartinių el. bilietų kainas yra siūloma palikti tokias, kokios galioja šiuo metu, tačiau bus išplėstos galimybės keleiviui, važiuojančiam su šiuo bilietu. Mėnesinių bilietų, įsigyjamų el. būdu, kainas siūloma mažinti, kad būtų skatinamas jų naudojimas, ir keleiviams, dažnai važiuojantiems viešuoju transportu, būtų finansinė nauda.

Sprendimo projekte siūloma nustatyti skirtingą bilietų kainų perkant iš vairuotojo arba internetu ir autobusų stoties kasose įsigaliojimo datą, kad keleiviams būtų sudaryta galimybė įsigyti el. bilietus ir jiems nepabrangtų kelionė, nes būtų labai sudėtinga visiems keleiviams vienu metu įsigyti el. bilieto korteles ir naudoti el. bilietus.

PRIDEDAMA:

1. Kitų miestų bilietų kainų ir kai kurių bilietų rūšių lyginamoji lentelė (lyginami vienarūšiai bilietai), 2 lapai.

2. El. bilieto kortelė ir atmintinė, 1 lapas.

 

 

 

Miesto ūkio skyriaus vedėja                                                               Palmira Raškauskienė

 

 

 

Tel. (8 315) 55 113, +370 620 24019, el. p. palmira.raskauskiene@alytus.lt

 


KITŲ MIESTŲ BILIETŲ KAINŲ IR KAI KURIŲ BILIETŲ RŪŠIŲ LYGINAMOJI LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Bilietų rūšys

Druskininkai

Klaipėda

Panevėžys

Šiauliai

Kaunas

Vilnius

Iš vairuotojo

El. būdu, Klientų aptarnavimo centre

Iš vairuotojo

Spaudos kioskuose, Klientų aptarnavimo centre

Internetu

Iš vairuotojo

Spaudos kioskuose, Klientų aptarnavimo centre

Internetu

Iš vairuotojo

Spaudos kioskuose

Internetu

Iš vairuotojo

El. būdu

Iš vairuotojo

El. būdu

1.

Vienkartinis bilietas, visa kaina

?

0,60

1,00

0,80

0,58

0,64

0,52

0,52

1,00

?

0,54

(priemoka prie vienkart. Biliet. už persėdimą 0,16)

1,00

0,70

1,00

0,65

(su 30 min. persėdimu)

 

Vienkartinis bilietas su 50 proc. nuolaida

?

0,30

0,50

0,40

0,29

0,32

0,26

0,26

0,50

-

0,27

(priemoka už persėdimą 0,08)

0,50

0,35

0,50

0,33

(su 30 min. persėdimu)

 

Vienkartinis bilietas su 80 proc. nuolaida

?

0,12

0,20

0,16

0,12

0,13

0,10

0,10

0,20

-

0,11

(priemoka už persėdimą 0,03)

0,20

0,14

0,20

0,13

(su 30 min. persėdimu)

2.

Mėnesinis, 30 dienų (arba kalendorinio mėnesio), bilietas visa kaina

?

20,00

27,00

26,00

25,50

-

27,80

?

-

28,00

27,50

31,00

28,00

 

29,00

 

Mėnesinis, 30 dienų (arba kalendorinio mėnesio) bilietas su 50 proc. nuolaida

?

?

-

13,00

12,75

-

13,90

?

-

14,00

13,75

15,50

14.00

 

14,50

 

Mėnesinis, 30 dienų  (arba kalendorinio mėnesio) bilietas su 80 proc. nuolaida

?

?

-

5,20

5,10

-

5,56

?

-

5,60

5,50

6,20

5.60

 

5,80

3.

Mėnesinis, darbo dienų bilietas, visa kaina

?

20,00

21,00

20,00

19,50

-

19,69

?

-

24,50

24,00

28,50

26,00

 

26,00

 

Mėnesinis, darbo dienų bilietas su 50 proc. nuolaida

?

?

10,50

10,00

9,75

-

9,85

?

-

12,25

12,00

14,25

13

 

13,00

 

Mėnesinis, darbo dienų bilietas su 80 proc. nuolaida

?

?

4,20

4,00

3,90

-

3,94

?

-

4,90

4,80

5,70

5,20

 

5,20

_____________


 

Dokumento priedai:
TŽ-120 - Priedas-Bilieto pavyzdys
Į pradžią