Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-119 2019-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                            Projektas

2019-03-15 Nr. TŽ-119

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO  KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ  ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS

 

Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų,  patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004-12-31 įsakymu Nr. ĮV-441 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 2019-02-19 protokolą Nr. KPPt-53, Alytaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO  KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ  ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-03-15

(data)

Alytus

 

                     

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-441 patvirtintuose Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatuose teigiama, kad kvalifikacinius testus tvirtina atestavimo komisijos teikimu kultūros centro steigėjas arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kvalifikacinis testas – standartizuota užduotis, kurią sudaro 40 klausimų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus atitinkamos pareigybės aprašyme. Kvalifikaciniame teste pateikiami ne mažiau kaip 3 atsakymai į vieną klausimą, iš kurių tik vienas atsakymas yra teisingas.

Šiuo sprendimo projektu siūloma įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Vaida Anušauskienė

 

Tel. (8 315) 55 112, el. p. vaida.anusauskiene@alytus.lt

 

Į pradžią