Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-55 2019-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 55-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. vasario 28 d. Nr.  TPR-55

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 28 d. 9.00 val. – 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25 .

Nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Algirdas Gataveckas.

 

Vytautas Grigaravičius. Prašau tarybos narius užsiregistruoti. Posėdyje dalyvauja 25 tarybos nariai. Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai Tomas Pačėsas ir Algirdas Gataveckas.

 Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 31 klausimas. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Jurgis Krasnickas. Vasario 14 dieną įvyko Kontrolės komiteto posėdis ir buvo nuspręsta informuoti tarybą apie komiteto kreipimosi į Vyriausybės atstovą ir savivaldybės administracijos direktorių. Tą ir norėčiau padaryti.

Vytautas Grigaravičius. Dar yra norinčių pasisakyti? Nėra. Prašau balsuoti dėl pateiktos tarybos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už: 25 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 55-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl UAB „Luxe pools“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

2. Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio.

3. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 9, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

4. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

5. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo perkėlimo.

7. Dėl V. Vasiliausko IĮ nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.

8. Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice&water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo.

14. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir panaikinimo.

15. Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

17. Dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje.

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

19. Dėl konkursų Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“, Alytaus Senamiesčio pradinės, Alytaus Vidzgirio pagrindinės, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo, Alytaus dailės mokyklų ir Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorių pareigoms eiti paskelbimo.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl elektros energijos tarifo nustatymo BĮ Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjams.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

25. Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimo.

26. Dėl pritarimo brangaus medicinos prietaiso įsigijimui (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

27. Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimo.

28. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-124 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

 

Jurgis Krasnickas. Noriu informuoti tarybą, kad Kontrolės komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybės atstovą Alytaus apskrityje dėl tam tikrų taryboje svarstytų klausimų (perskaitė protokolo nutariamąją dalį) (protokolo išrašas pridedamas).

 

1.SVARSTYTA. UAB „Luxe pools“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Luxe pools“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. UAB „Glass LT“ atleidimas nuo 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Glass LT“ atleidimo nuo 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 9, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 2, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 9, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo perkėlimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius (atsakė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė), Sigitas Leonavičius atsakė Aurelijui Jaruševičiui.

Vyriausybės atstovė išsakė pastabą dėl atliktų pataisymų sprendimo projekte.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis, Virginijus Jarušas išsakė pastabų dėl pristatomų klausimų bei iškeltų tikslų, Sigitas Leonavičius išsakė pastabą Virginijui Jarušui dėl posėdžių nelankymo, Virginijus Jarušas pateikė klausimą administracijos direktoriui dėl klausimų pateikimo tarybai (atsakė administracijos direktorius ir priėmė pastabą).

Andrius Jučas kvietė tarybos narius aplankyti įstaigas ir patiems susipažinti su esama situacija, Aurelijus Jaruševičius kvietė matyti visumą ir matyti viso miesto įstaigų poreikius, Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad kiekvienos įstaigos vadovas mato savo įstaigą ir žino ko konkrečiai tai įstaigai reikia, Jurgis Krasnickas pritarė L. Kirkliauskienei, pritarė dėl išsakytos pastabos dėl klausimų pristatymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo perkėlimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. V. Vasiliausko IĮ nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl V. Vasiliausko IĮ nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Sutikimas keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Andrius Jučas (2 klausimai), Nerijus Cesiulis, Sigitas Leonavičius, Marius Grišmanauskas (2 klausimai), atsakė Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė, Jurgis Krasnickas pateikė siūlymą atidėti klausimo svarstymą, Virginijus Jarušas išsakė repliką, Aurelijus Jaruševičius išsakė repliką.

Vytautas Grigaravičius. Kadangi buvo pateiktas siūlymas atidėti klausimo svarstymą, prašau balsuoti dėl šio klausimo atidėjimo.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Nuspręsta atidėti klausimo „Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ svarstymą.

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pažymėjo, kad atidėjus 8 klausimo svarstymą, logiška būtų atidėti ir 9 klausimą, kadangi jie tarpusavyje susiję.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl šio klausimo atidėjimo.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Nuspręsta atidėti klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymą.

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimo Nr. T-29 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-190 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-271 „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojos įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Pavadinimų gatvėms suteikimas ir panaikinimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Dėl šio klausimo buvo užsirašęs kalbėti UAB Glass market direktorius Žilvinas Treigys, tačiau jo salėje nėra. Taip pat yra gautas advokatų kontoros, atstovaujančios šią įmonę raštas, kurį taip pat reikėtų pakomentuoti. Taip pat yra užsirašiusi kalbėti miesto gyventoja Renata Petuškienė.

Renata Petuškienė pasisakė dėl Kaimynų gatvės pavadinimo suteikimo ir siūlė atidėti punkto svarstymą ir pavadinti gatvę Svajonių gatve.

Vilma Bartusevičienė taip pat siūlė atidėti ir procedūros bus pakartotos.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas,  Marius Grišmanauskas, Aurelijus Jaruševičius, Valius Micevičius, Sigitas Leonavičius, Jurgis Krasnickas pasiūlė atidėti sprendimo projekto 1 punkto svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto 1 punkto atidėjimo.

Už: 24 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimo projekto 1 punkto svarstymas atidedamas. Svarstome klausimo 2 punktą.

Vilma Bartusevičienė pakomentavo sprendimo projekto 2 punktą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Jurgis Krasnickas, Marius Grišmanauskas, Jurgis Krasnickas (replika).

Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius pažymėjo, kad su tuo asmeniu, kuris bandė trukdyti šio klausimo sprendimui, vakar buvo pasirašytas susitarimas. Kalbama buvo aikštelę, kuri galėtų būti panaikinta. Iš tiesų, bendrojo plano sprendiniuose yra siekiama išsaugoti visas dabar mieste esančias automobilių parkavimo aikšteles. Vakar vakare buvo pasirašytas susitarimas, todėl šiandien posėdyje nėra nei advokato, nei asmens, kuris  buvo užsirašęs kalbėti, ir tas klausimas tapo neaktualus.

Jeigu kalbėti apie Signatarų gatvę, tai čia kalbama apie gatvę, kuri yra suprojektuota pretendento, siekiančio atkurti natūrines žemes sklype. Ta gatvė nereikalinga visuomenei, ji galėtų būti pačiam pretendentui, tačiau jis jos nenori. Jokio visuomenės intereso aš čia nematau ir siūlyčiau netrukdyti tam procesui. Šitaip elgdamiesi mes pažeidžiame žmogaus teises į teisingą nuosavybės teisių atkūrimą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Cesiulis siūlė pratęsti klausimo svarstymą po pertraukos, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius pasiūlė atidėti punkto svarstymą, Virginijus Jarušas, Laima Vincė Kirkliauskienė išgirsti paties asmens pasisakymą ir tik po to priimti sprendimą, Nerijus Cesiulis prašė paviešinti koks buvo pasirašytas susitarimas, Nijolė Makštutienė, Marius Grišmanauskas.

Vilma Bartusevičienė papildomai pakomentavo dėl sprendimo projekto 2 punkto ir dėl gatvės panaikinimo poreikio. Ji pažymėjo, kad komitetuose visa informacija buvo pateikta ir teiravosi kokią medžiagą papildomai reikės pateikti komitetams.

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Virginijus Jarušas, Valius Micevičius pritarė siūlymui atidėti klausimo svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas siūlė atidėti klausimo svarstymą, Aurelijus Jaruševičius, administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pritarė klausimo atidėjimui, Nijolė Makštutienė pritarė atidėjimui, Andrius Jučas (replika).

Vytautas Grigaravičius. Kadangi buvo patektas tarybos nario Sigito Leonavičiaus siūlymas atidėti šio punkto svarstymą, prašau balsuoti dėl atidėjimo.

Balsuota. už - 21, prieš - 3, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas atidedamas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir panaikinimo“ svarstymą.

15. SVARSTYTA. Įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimas beviltiškomis ir jų nurašymas.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas Vaikšnoras.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - susilaikė

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas gavus Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 49 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Pritarimas tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė. Ji pažymėjo, kad gavus Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabų, sprendimo projektas buvo pakoreguotas.

Svetlana Delekienė, Teisės skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto pirminiame variante buvo numatytas pradinis įnašas ir tarptautinis mokyklos – narės mokestis. Vyriausybės atstovė pateikė pastebėjimą, kad Vyriausybės patvirtintoje metodikoje be kitų mokymui skirtų lėšų gali būti skirta lėšų ir mokesčiui už tarptautinio bakalaureato klases. Pastaba teisinga ir manome, kad iš tų lėšų galėtų būti numatytas ir šis mokestis, tuo labiau, kad šiuo metu nėra žinomas mokesčio dydis kiekvieniems metams. Sprendimo projekte buvo numatytas 20 tūkst. Eur mokestis dvejiems metams. 

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu užsirašė kalbėti gimnazijos direktorė Loreta Šernienė ir gimnazijos tėvų atstovė Rita Lukošiūnienė.

Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė padėkojo dėl pritarimo komitetuose teikiama sprendimo projektui, trumpai pakomentavo tikslus, nuogąstavo dėl nenumatyto bakalaureato klasių finansavimo.

Rita Lukošiūnienė prašė išgirsti bendruomenės tėvų prašymą ir pritarti sprendimo projektui.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, Sigitas Leonavičius (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius, Marius Grišmanauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pasidžiaugė gražia inciatyva ir pasveikino gimnazijos direktorę ir bendruomenę, Virginijus Jarušas pažymėjo, kad tarybos uždavinys spręsti ne vienos mokyklos, o viso tinklo klausimą. Visas tinklas turėtų būti finansuojamas vienodomis sąlygomis. Šv. Benedikto gimnazija yra viena iš priežasčių kodėl Alytuje nesusitvarko švietimo sistema, nes mokykla turi kitokią ir išskirtinę programą, šiek tiek kitokį statusą, kuris nėra įvertinamas sistemiškai, tarybos sprendimai ir švietimo finansavimas į tai neatsižvelgia. Šita taryba nemato sisteminio vaizdo Alytaus švietime. Jis pasisakė prieš tokias programas dėl to, kad taryba negali elgtis nesistemiškai, Arvydas Švirmickas pritarė puikiai iniciatyvai, tačiau reikėtų padaryti apklausą ir ar tėvai žino, kad už egzaminus reikės mokėti po 600 Eur., Povilas Labukas džiaugėsi teikiama iniciatyva, Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad turi būti ne lygiava, bet galimybė konkuruoti, Andrius Jučas pritarė gimnazijos inciatyvai.

Rimvyda Ališauskienė kreipėsi į tarybą su prašymu pakoreguoti sprendimo projekto  Ališauskienė kreipėsi į tarybą su prašymu pakoreguoti sprendimo projekto  Ališauskienė kreipėsi į tarybą su prašymu pakoreguoti sprendimo projekto 3 punktą ir įrašyti „Užtikrinti ir finansuoti programos tęstinumą“.

Aurelijus Jaruševičius pateikė klausimą Teisės skyriaus vedėjai ar galima tarybos posėdyje keisti sprendimo projektą, nes tai būtų esminis pakeitimas.

Svetlana Delekienė pažymėjo, kad esminio keitimo nebus, nes pirminiame sprendimo projekto variante buvo numatyta konkreti suma, vadinasi, taryba komitetuose jau pritarė finansavimui. Kadangi Vyriausybės metodikoje numatyta, kad tai galima daryti iš Mokinio krepšelio lėšų, jums buvo paaiškinta, kad jeigu pritruks pagal šią metodiką lėšų, savivaldybės biudžetas turėtų teisę prisidėti. Mokykla turės ateiti ir pasisakyti kiekvienu konkrečiu atveju.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl siūlymo papildyti sprendimo projekto 3 punktą, įrašant žodžius „ir finansuoti“.

Balsuota. Už: 23 Prieš: 1 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl viso pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato programos diegimui Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 min pertrauką.

Pertrauka.

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Konkursų Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“, Alytaus Senamiesčio pradinės, Alytaus Vidzgirio pagrindinės, Alytaus Suaugusiųjų ir jaunimo, Alytaus dailės mokyklų ir Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorių pareigoms eiti paskelbimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė, Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl konkursų Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“, Alytaus Senamiesčio pradinės, Alytaus Vidzgirio pagrindinės, Alytaus Suaugusiųjų ir jaunimo, Alytaus dailės mokyklų ir Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorių pareigoms eiti paskelbimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Elektros energijos tarifo taikymas BĮ Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjams.

Pranešėjas Alytaus nakvynės namų direktorius Artūras Galakvoščius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Vytas Jazepčikas pateikė klausimą administracijos direktoriui.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl elektros energijos tarifo taikymo BĮ Alytaus nakvynės namų paslaugų gavėjams“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-212 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės sveikatos priežiūros  specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimas.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės sveikatos priežiūros  specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas brangaus medicinos prietaiso įsigijimui.

Tarybos narys Vytas Jazepčikas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo brangaus medicinos prietaiso įsigijimui“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas, Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Virginijus Jarušas (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad dėl medicinos specialistų trūkumo yra kritinė padėtis, jis siūlė reikėtų stengtis išlaikyti dabar dirbančius gydytojus senjorus, siūlė apjungti miesto įstaigų paslaugas, kad jos galėtų išlaikyti konkurenciją prieš privačias įstaigas, Nerijus Cesiulis iš dalies pritarė V. Jazepčiko nuomonei išlaikyti senjorus, tačiau siūlė ieškoti būdų pritraukti į miestą naujų jaunų specialistų, Aurelijus Jaruševičius, Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad gerbia žymius miesto specialistus senjorus ir kreipėsi į V. Jazepčiką kokių jis žino būdų pritraukti naujus specialistus, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad reikalinga gydytojams pakelti atlyginimus, jis siūlė parengti sprendimo projektą ir kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Seimą dėl atlyginimų medikams, Virginijus Jarušas pažymėjo, kad miesto taryba privalo žinoti miesto medikų poreikius, valdyti resursą, apkrauti juos ir mokėti gerus atlyginimus.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2019–2021 m. prognozės suderinimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabų dėl pateikto sprendimo projekto ir pažymėjo, kad jis neapgalvotas ir nesavalaikis, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad pirmiausia reikia pasirūpinti miesto įstaigomis, o ne rajono, kurios yra mieste, Aurelijus Jaruševičius (replika), Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-124 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja vyriausioji specialistė Irma Maskeliūnienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimo Nr. T-124 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Dalia  Kavolynienė pakomentavo sprendimo projektą ir informavo, kad buvo atsižvelgta į gautas Vyriausybės atstovo pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Ačiū visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią