Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-183 2019-03-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 4 d. Nr.  DV-183

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija) ir Kultūros projektų atrankos komisijos 2019 m. vasario 14 d. posėdžio protokolą Nr. KPPt-46,

t v i r t i n u 2019 m. Kultūros programos 24.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 4 d.

įsakymu Nr. DV-183

 

2019 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ,

SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

I prioritetas. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas

(lėšų šaltinis 15101)

1.      1.

VšĮ „ARGOSTUDIO“

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

13 000

2.       

Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

„Aukso vainiko link“

1 500

3.       

BĮ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

„Neužmiršti / Neatpažinti“

4 000

4.      2.

VO teatro bendrija „Apartė“

Filmas „Labas rytas, Alytau!“ (antra dalis)

10 000

5.      3.

Asociacija Dzūkų kultūros draugė

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

1 000

6.      4.

Asociacija „Olita-Oranty“

„Atrask. Pažink. Išsaugok“

1 300

7.      5.

Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialas

„Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimas – LPKTS veiklos kelrodė žvaigždė“

1 700

II prioritetas.  Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas

(lėšų šaltinis 1591)

8.       

Asociacija Alytaus styginių kvartetas

 

„Nuo klasikos per džiazą iki šiuolaikinės muzikos“

5 000

(lėšų šaltinis 15101)

9.       

VšĮ „Kino pavasaris“

 

Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ Alytuje

4 000

10.   

Asociacija teatro stiprinimo (paramos) fondas TSF

 

AKVA (Alytaus kultūros vadybos akademija)

8 700

11.   

VšĮ „Atminties kliedesiai“

 

Renginių ciklas „Arčiau namų“

3 000

12.   

Asociacija Alytaus centro bendruomenė

 

„Senamiesčio garsai ir spalvos“

7 000

13.   

VšĮ „EGARTA“

 

Vizualus menas „Alytus 2019“

5 500

14.   

BĮ Alytaus dailės mokykla

8-oji Alytaus bienalė: SANKABA („SitugrAfiNė KvAntumpiligriminė“ kelionė nuo Botošanio iki Alenčės)

2 400

15.   

VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“

 

Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ kūrybinės veiklos programa

7 000

16.   

BĮ Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

 

„Aš dar mažas, bet galiu kurti teatrą“

1 000

17.   

Asociacija Tėviškės namų bendruomenė

 

Vidurnakčio eitynės 2019

1 000

III prioritetas. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas

(lėšų šaltinis 15101)

18.   

VšĮ Bonsai studija

 

„Nepavaldūs laikui 3“

13 000

19.   

Asociacija šokių studija „Aušrinė“

 

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“

6 000

20.   

Asociacija Alytaus miesto liaudies meno

studija „Dainava“

Liaudies meno studijos „Dainava“ tarptautiniai projektai bei Alytaus miesto vardo garsinimas užsienyje

 

8 000

21.   

Asociacija Alytaus pilietinis judėjimas

 

Pasaulio alytiškių sambūris

3 600

22.   

3A Studija

 

Bliuzo ir roko festivalis „Alytus 2019“

7 300

23.   

VšĮ „Laipteliai“

 

Tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“

2 400

24.   

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras

 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Akimirkos 2019“

2 000

25.   

Asociacija Alytaus apskrities literatų asociacija „Tėkmė“

Kultūrinė-literatūrinė draugystė su Lenkijos lietuviais

6 00

Iš viso

120 000

__________________

Į pradžią