Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-9 2019-01-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2019-01-11 Nr. TŽ-9

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. IV-1145 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei Praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“, 10 punktu, Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų tvirtinimo“, 16.8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-01-11

(data)

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30  d. įsakymo Nr. ĮV-1145 „Dėl Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei Praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“ 1.3 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-156 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų 16.8 punktu, reikalinga, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitą.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                         Daina Čečkauskienė

 

 

Tel. (8 315) 55 112, +370 698 9017, el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-9 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
Į pradžią