Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-478 2018-12-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

                                                                                                                              Projektas

2018-12-31 Nr. TŽ-478

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Sutikti perimti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neatlygintinai naudotis šiuos valstybinės žemės sklypus:

1.1. 0,2469 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, esantį prie Santaikos g. 28C, 30A ir 30B (pravažiavimo kelias);

1.2. 0,9207 ha ploto konservacinės paskirties, kultūros paveldo objekto žemės sklypą (Didžiųjų Likiškių kapinyno žemė);

1.3. 0,4085 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, esantį prie A. Baranausko g. (pėsčiųjų ir dviračių takas);

1.4. 0,3539 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, esantį prie Maironio g. (pėsčiųjų ir dviračių takas);

1.5. 0,1091 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, esantį prie Gardino g. (pravažiavimo kelias);

1.6. 0,1594 ha ploto susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą, esantį prie Vingio g. 29 (automobilių stovėjimo aikštelė);

1.7. 3,7299 ha ploto miškų ūkio paskirties, rekreacinių miškų žemės sklypą prie Ramuvos g.;

1.8. 1,9131 ha ploto miškų ūkio paskirties, rekreacinių miškų žemės sklypą prie Ramuvos g.

2.    Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską pasirašyti 1 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų panaudos sutartis.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                      


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-31

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projekto tikslas – išspręsti valstybinės žemės panaudos sutarčių pasirašymo klausimus ir įgalioti administracijos direktorių Vytautą Jastremską pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms neatlygintinai naudotis tik valstybės ar savivaldybių funkcijoms atlikti. Valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklės. 
Planuojami perimti naudotis valstybinės žemės sklypai (aiškinamojo rašto priedai nuo Nr.1 iki Nr. 6), kurie reikalingi savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti: tvarkyti, valdyti, prižiūrėti ir disponuoti žemės sklypais, bei detaliųjų planų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinių įgyvendinimui.
PRIDEDAMA. Priedai (1-6), 6 lapai.
 

 

 

Specialistė                                                                                           Loreta Pavilonytė-Krukonienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 55 167, +370 620 24760, el. p. loreta.krukoniene@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-478 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
Į pradžią