Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-463 2018-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

                                                                                                                              Projektas

2018-12-07 Nr. TŽ-463

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus 2018-10-30 raštą Nr. VD-3559 „Dėl turto priėmimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti neatlygintinai (pagal dovanojimo sandorį) perimti iš UAB „GLASS LT“ turtą – vaikų žaidimo aikštelę, esančią Alytaus Naujojoje gatvėje prie pėsčiųjų tako, savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti – kūno kultūrai ir sportui plėtoti, gyventojų poilsiui organizuoti, pagal priedą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti  sprendime 1 punkte nurodyto turto dovanojimo sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m.                   d.

sprendimo Nr. T-

priedas

 

 

UAB „GLASS LT“ TURTO, NEATLYGINTINAI (PAGAL DOVANOJIMO SANDORĮ) PERDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Mato

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

IODINE, karuselė

1

vnt.

1 548,04

1 548,04

2.

Čiuožykla su integruota žaidimų siena

1

vnt.

2 252,93

2 252,93

3.

Daugiafunkcės laipynės su čiuožykla

1

vnt.

11 182,72

11 182,72

4.

Sūpynės

1

vnt.

3 132,77

3 132,77

5.

Sėdynė-lopšys, 160 cm grandinė

1

vnt.

221,88

221,88

6.

Guminė sėdynė, 160 cm grandinė

1

vnt.

84,48

84,48

7.

Lygsvaros sūpynės „Žiogas“

1

vnt.

835,46

835,46

8.

Spyruoklinė sūpynė „Jūrų arkliukas“

1

vnt.

563,23

563,23

9.

Gumos liejamasis mulčias žaidimų aikštelei, 40 mm storio

198

kv. m

12 178,49

12 178,49

Viso:

32 000,00

____

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-07

(data)

Alytus

 

                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus 2018-10-30 raštą Nr. VD-3559 „Dėl turto priėmimo“.

                      Parengto sprendimo projekto tikslas – sutinka priimti iš fizinių ir juridinių asmenų dovanojamą turtą.

                      Savivaldybė, įgijusi nekilnojamąjį turtą, galės vykdyti savivaldybės savarankiškąją funkciją – plėtoti kūno kultūrą ir sportą, organizuoti gyventojų poilsį.

                      Teisės akto projektas neturi įtakos korupcijai savivaldybėje pasireikšti.

 

 

 

Vyriausioji specialistė                                                                        Inga  Biekšienė

 

Tel. (8 315) 55 181, +370 614 68118, el. p. inga.bieksiene@alytus.lt

Į pradžią