Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-447 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-447

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018-12-20 Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų ir leidinių kainų sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-251 „Dėl Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų ir leidinių kainų sąrašo tvirtinimo“ 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. T-251

(Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. _____________d.­­­­­­­­­­­­­­­­­

sprendimo Nr. T-

redakcija)

 

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Paslaugos  kaina

I. Bilietų kainos

1.

Alytaus kraštotyros muziejaus bilietų kainos:

1.1.

Kraštotyros muziejaus (Savanorių g. 6)  suaugusiems

 

1 asm.

 

Nemokamai

1.2.

Kraštotyros muziejaus (Savanorių g. 6) moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

 

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.3.

A. Jonyno memorialinio muziejaus, A. Matučio memorialinio muziejaus

suaugusiems

 

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.4.

A. Jonyno memorialinio muziejaus, A. Matučio memorialinio muziejaus

moksleiviams  studentams, pensininkams, neįgaliesiems

 

 

1 asm.

 

 

Nemokamai

1.6.

Archeologinė ekspozicija (Jiezno g. 2 )

 

Nemokamai

1.7.

Gido paslauga Alytaus kraštotyros muziejuje

1.7.1.

lietuvių kalba

1 akademinė valanda

10,00 Eur

1.7.2.

užsienio kalba (anglų, rusų )

1 akademinė valanda

15,00 Eur

1.7.3.

muziejuje ir mieste

2 akademinės valandos

25,00 Eur

1.8.

A. Matučio,  A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologinėje  ekspozicijoje (Jiezno g. 2)

 

1 akademinė valanda

 

10,00  Eur

II. Edukacinių programų kainos

2.

Edukaciniai užsiėmimai:

2.1.

Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio, A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologinėje ekspozicijoje moksleiviams

1 asm.

2,00 Eur

2.2.

Edukaciniai užsiėmimai už muziejaus ribų:

2.2.1.

mieste

grupė iki 25 asmenų

40,00 Eur

2.2.2.

rajone

grupė iki 25 asmenų

50,00 Eur

2.3.

Edukacinė programa „Gimtadienis muziejuje“, „Pabėgimas iš miesto“

1 valanda (grupė iki 10 asmenų)

30,00 Eur

2.4.

Edukacinės programos „Raštininko baltos rankos“ ciklas:

3 užsiėmimai

2 užsiėmimai

1 užsiėmimas

 

 

1 asm.

1 asm.

1 asm.

 

 

5,00 Eur

3,00 Eur

2,00  Eur

2.5.

Edukacinė programa „Grikio kelias“

1 asm.

3,00 Eur

2.6.

Edukacinė programa „Į darbą neskubėdamas, į karčemą pasibėgėdamas“

1val.30  min. (grupė nuo 10 iki 15 asmenų)

70,00 Eur

2.7.

Edukacinė programa „Žvakių liejimas“

1 asm.

3,00 Eur

III. Patalpų nuomos kainos

3.1

Salės nuoma be aparatūros

1 valanda

10,00 Eur

3.2.

Salės nuoma su aparatūra 

1 valanda

15,00 Eur

3.3

Salės nuoma po darbo valandų

 

Dvigubinama 3.1 ir 3.2 punktuose nustatyta kaina

IV. Kitų paslaugų kainos

4.

Paskaitos skaitymas

1 akademinė valanda

15,00 Eur

5.

Eksponatų skenavimas ir vaizdų naudojimas:

5.1.

Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (žemos skiriamosios gebos (iki 100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui, be teisės publikuoti

1 eksponatas

1,50 Eur

5.2.

Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skeno) (aukštos skiriamosios gebos (300 ir daugiau dpi) ir didelių  parametrų (daugiau kaip 800 pikselių) išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui

1 eksponatas

3,00 Eur

5.3.

Nesuskaitmeninto eksponato (iki 30 x 40 cm formato) skenavimas ir skaitmeninio vaizdo išdavimas nekomerciniam naudojimui ir publikavimui, nepriklausomai nuo skiriamosios gebos ir parametrų

1 eksponatas

5,50 Eur

6.

Leidimo publikuoti eksponatus išdavimas:

6.1.

pažintiniams ir mokslo tikslams

1 vnt.

Nemokamai

6.2.

komerciniams tikslams

1 vnt.

43,00 Eur

7.

Parodų rengimas

7.1.

Mažos apimties paroda (stendų dydis iki 1 kv. m)

1 paroda

30 Eur

7.2.

Vidutinės apimties paroda (stendų dydis iki 5 kv. m)

1 paroda

100 Eur

7.3.

Didelės apimties paroda (stendų dydis iki 10 kv. m)

1 paroda

200 Eur

8.

Muziejinės medžiagos paieška:

8.1.

pažintiniams ir mokslo tikslams

1 byla

Nemokamai

8.2.

komerciniams tikslams

1 byla

9,00 Eur

9.

Fotosesija

1 val.

10,00 Eur

10.

Audiogidas

1 asm.

1,00 Eur

11.

Istorinės medžiagos parengimas

1 teksto lapas, 2 300 spaudos ženklų

30,00 Eur

12.

Specializuotų palapinių nuoma

1 para

30,00 Eur

13.

Tautinio kostiumo nuoma

1 para

15,00 Eur

V. Leidinių kainos

5.1.

Raštai margi, prijuostėn sudėti

1 vnt.

4,60 Eur

5.2.

Dingusio laiko atspindžiai. Pirmojo pasaulinio karo Alytaus atvirukų katalogas. 1914–1918

1 vnt.

4,30 Eur

5.3.

Alytaus šv. Liudviko bažnyčios ir parapijos istorija

1 vnt.

8,70 Eur

5.4.

Alytaus šviesuolių portretai, 2008

1 vnt.

2,40 Eur

5.5.

Alytaus šviesuolių portretai, 2007

1 vnt.

2,30 Eur

5.6.

Knygelė „Gyvenimas naujas knygas jo vėl varto...“

1 vnt.

1,10 Eur

5.7.

Alytaus rajono piliakalniai

1 vnt.

2,90 Eur

5.8.

Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas

1 vnt.

2,40 Eur

5.9.

Dzūkiškos juostos Alytaus kraštotyros muziejuje

1 vnt.

3,80 Eur

5.10.

Žvilgsnis į Alytaus praeitį

1 vnt.

2,30 Eur

5.11

Kaip Alytėlis Alytų pažino

1 vnt.

7,00 Eur

5.12

Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje

1 vnt.

7,00 Eur

5.11

Atvirukų komplektas (10 atvirukų)

1 kompl.

2,00 Eur

5.12

Magnetukas

1 vnt.

1,50 Eur

_______________

 

 

 

 

 


 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-251 „DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-12-06

(data)

Alytus

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus kraštotyros muziejaus nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-177-A (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. 174 redakcija) 17.5 punktas nurodo, kad vienas iš muziejaus veiklos uždavinių yra teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, siūloma pakeisti Alytaus miesto tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-251 „Dėl Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų ir leidinių kainų sąrašo tvirtinimo“, papildant teikiamų paslaugų sąrašą, nustatant naujas teikiamų paslaugų kainas bei išbraukiant kai kurias paslaugas iš jau patvirtintų sąrašo. Muziejaus teikiamų paslaugų sąrašą siūloma papildyti fotosesijos bei audiogido paslaugomis, kadangi formuojasi toks poreikis. Šių paslaugų siūlomos kainos yra panašios, kaip ir kituose muziejuose. Iš patvirtintų paslaugų sąrašo siūloma išbraukti dokumentų kopijavimo paslaugą, kadangi nėra šios paslaugos paklausos. Esamame paslaugų sąraše siūloma padidinti muziejuje vedamų ekskursijų kainą iki 10 eurų, muziejuje ir mieste vedamų ekskursijų kainą iki 25 eurų, kadangi iki šiol jos buvo vienos mažiausių panašaus tipo muziejuose ir nesikeitė nuo 2012 metų. Edukacinių programų kainą siūloma padidinti iki 2 eurų, kadangi įvedus „Kultūros pasą“, 1,50 euro įkainio nebeliko. Edukacinių programų „Grikio kelias“ bei „Žvakių liejimas“ įkainius siūloma padidinti iki 3 eurų, nes programos parengimo išlaidos išaugo. Taip pat siūloma patvirtinti 2 muziejaus leidinių „Kaip Alytėlis Alytų pažino“ ir „Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje“ kainas. Jos apskaičiuotos remiantis patirtomis parengimo išlaidomis.

PRIDEDAMA.  Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų palyginimo lentelė, 2 lapai.

 

Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė                                            Audronė Jakunskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 315) 51990, +370 676 40003, el. p. vilma.liaukuviene@alytus.lt


 

 

Aiškinamojo rašto priedas

                     

ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PALYGINIMO LENTELĖ

 

Eil.

nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Ankstesni  įkainiai, EUR

Siūlomi įkainiai, EUR

 

Pastabos, paaiškinimai

1.

Gido paslauga Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio muziejuje, A. Jonyno muziejuje, archeologinėje ekspozicijoje

1 akademinė valanda

 

6

 

10

Nustatyta nauja kaina, atitinkanti panašaus pobūdžio paslaugų rinkos kainas

 

2.

Gido paslauga užsienio kalba (anglų, rusų)

1 akademinė valanda

9

15

Nustatyta nauja kaina, atitinkanti panašaus pobūdžio paslaugų rinkos kainas

 

3.

Gido paslauga muziejuje ir mieste

 

2 akademinės valandos

 

15

 

20

Nustatyta nauja kaina, atitinkanti panašaus pobūdžio paslaugų rinkos kainas

 

4.

Edukaciniai užsiėmimai Alytaus kraštotyros muziejuje, A. Matučio, A. Jonyno memorialiniuose muziejuose, archeologinėje ekspozicijoje moksleiviams

 

1 asmuo

 

2

 

1,5

Įvedus kultūros pasą, 1,5 Eur įkainio nėra. Žemiausias įkainis 2 Eur

 

5.

Edukacinės programos „Raštininko baltos rankos“ ciklas:

3 užsiėmimai

2 užsiėmimai

1 užsiėmimas

 

1 asmuo

 

 

3,50

2,50

2,00

 

 

5,00 Eur

3,00 Eur

2,00  Eur

(išleistos mokomosios knygelės) sąnaudos neatitinka išlaidų

 

6.

Edukacinė programa „Grikio kelias“

      1 asmuo

               2 ,00

3,00

 

Padidėjus išlaidoms, skirtoms parengti edukacinį užsiėmimą, padidėjo ir jo kaina

 

7.

Edukacinė programa „Žvakių liejimas“

1 asmuo

1,50

3,00

Nustatyta kaina neatitiko išlaidų

 

 

Kitų paslaugų kainos

 

 

8.

Įrišimo paslaugos:

 

8.1

1–10 psl.

0,30 Eur  (+įrišimo medžiagos)

Paslauga neteikiama

Paslauga nebeteikiama, nes nėra poreikio

8.2

11–20 psl.

0,60 Eur  (+įrišimo medžiagos)

Paslauga neteikiama

Paslauga nebeteikiama, nes nėra poreikio

8.3

21–40 psl.

0,90 Eur  (+įrišimo medžiagos)

Paslauga neteikiama

Paslauga nebeteikiama, nes nėra poreikio

8.4

41–80 psl.

1,20 Eur  (+įrišimo medžiagos)

Paslauga neteikiama

Paslauga nebeteikiama, nes nėra poreikio

8.5

Daugiau kaip 80 psl.

1,50 Eur  (+įrišimo medžiagos)

Paslauga neteikiama

Paslauga nebeteikiama, nes nėra poreikio

9.

Fotosesija

1 val.

Paslauga nebuvo teikiama

10,00

Formuojasi poreikis tokiai paslaugai. Ji nustatyta remiantis kitų muziejų analogiškos paslaugos kainomis

10.

Audiogidas

1 asm.

Paslauga nebuvo teikiama

1,00

Muziejus nuo 2019 m. lankytojus aptarnaus ir su audiogidu. Paslaugos kaina nustatyta remiantis kitų muziejų analogiškos paslaugos kainomis

 

Leidinių kainos:

 

11.

Kaip Alytėlis Alytų pažino

 1 vnt.

Leidinio nebuvo

7,00

Kaina apskaičiuota remiantis knygos parengimo išlaidomis

12

Kasdieniai nutikimai tarpukario Alytuje

1 vnt.

Leidinio nebuvo

7,00

Kaina apskaičiuota remiantis knygos parengimo išlaidomis

 

__________________________

Į pradžią