Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-446 2018-12-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                              Projektas

2018-12-06 Nr. TŽ-446

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų pagrindinių sporto renginių sąrašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. _______________ d.

sprendimu Nr.  ___________

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠAS

 

1. Tarptautinės sportinių šokių reitingo varžybos „Alytus open“

2. Tarptautinis sportinio ėjimo festivalis

3. Tarptautinis vandensvydžio turnyras „Alytus 2019“

4. Lengvosios atletikos varžybos „Dzūkijos taurė“

5.  Bėgimo varžybos Alytaus pusmaratonis

6. Tarptautinės plaukimo varžybos „Dzūkijos taurė“

7. Tarptautinės šaudymo sporto  varžybos „Alytaus taurė“

8. Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti

9. A. Juozapavičiaus atminimo tarptautinis dziudo turnyras

10. Tarptautinis Alytaus futbolo festivalis

11. Tarptautinis šaudymo iš lanko turnyras

12.  Tarptautinis vaikų dziudo festivalis „Dziudo gyvūnų  planeta 2019“

13. Tarptautinis galiūnų turnyras

14. Miesto dienos sporto renginiai

15. Tarptautinis Baltosios rožės baidarių polo turnyras

16. Tarptautinis rankinio turnyras „Jono cup“

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2018-11-05

(data)

Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų pagrindinių sporto renginių sąrašą.

Pateikiame informaciją apie 2018 m. organizuotus ir vykdytus pagrindinius sporto renginius ir jiems panaudotas lėšas:

 

Varžybų pavadinimas

Panaudota lėšų suma (Eur)

1. Tarptautinės sportinių šokių reitingo varžybos „Alytus open“

15 000

2. Tarptautinis sportinio ėjimo festivalis

13 000

3. Tarptautinis vandensvydžio turnyras „Alytus 2018“

3 000

4. Lengvosios atletikos varžybos „Dzūkijos taurė“

1 500

5.  Bėgimo varžybos Alytaus pusmaratonis

9 000

6. Tarptautinės plaukimo varžybos „Dzūkijos taurė“

1 500

7. Tarptautinės šaudymo sporto  varžybos „Alytaus taurė“

900

8. Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti

1 500

9. A. Juozapavičiaus atminimo tarptautinis dziudo turnyras

4 500

10. Tarptautinis Alytaus futbolo festivalis

2 500

11. Tarptautinis šaudymo iš lanko turnyras

3 000

12.  Tarptautinis vaikų dziudo festivalis „Dziudo gyvūnų  planeta 2019“

0

13. Tarptautinis galiūnų turnyras

8 000

14. Miesto dienos sporto renginiai

7 100

15. Tarptautinis Baltosios rožės baidarių polo turnyras

3 000

16. Tarptautinis rankinio turnyras „Jono cup“

 1 600

 

 

 

 

Iš viso panaudota lėšų

75 100

 

 

 

Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas                                                Adomas Andrušaitis

 

Tel. (8 315) 55 153, +370 620 24504, el. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt

Į pradžią