Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-227 2018-02-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
2018 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

2018 m. vasario 19 d. Nr.  DV-227

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2018_m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), ir Kultūros projektų atrankos komisijos 2018 m. vasario 7 d. posėdžio protokolą Nr. KPPt-60,

t v i r t i n u 2018 m. Kultūros programos 24.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. DV-227

 

 

2018 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ,

SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas ir rekvizitai

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, Eur

I prioritetas. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas

1

Asociacija Dzūkų kultūros draugė

Kodas 193490752, Savanorių g. 6, 62142 Alytus

Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas

1 000

2

Asociacija „Olita-Orany“

Kodas 302501276, Kalniškės g. 17-41, 62417 Alytus

„Atrask. Pažink. Išsaugok“

5 000

3

VšĮ Alytaus jaunimo centras

Kodas 191057535, Tvirtovės g. 3, 62137 Alytus

Miuziklas „Velnio nuotaka“

1 300

4

VšĮ „Menų pieva“

Kodas 304102030, Ulonų g. 10-21, 62156 Alytus

Tarptautinis skulptūrų simpoziumas „Eglės sūnūs“

 

8 000

5

UAB „Alytaus radijas“

Kodas 249694030, Rotušės a. 2, 62141 Alytus

„Alytaus gatvelėmis“

1 000

6

UAB „Diza“

Kodas 249702210, S. Dariaus ir S. Girėno 7, 62137 Alytus

Knyga „Alytaus tiltų istorija“

11 200

7

VO teatro bendrija „Apartė“

Kodas 150127955, Ulonų 6-11, 62161 Alytus

Mokytojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas

10 000

8

Asociacija kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“

Kodas 301886876, Ulonų 10-22, 62156 Alytus

 

Retro vakaras „Onyte, einam su manim pašokti“, skirtas kūrybinės studijos „Alytaus miestelėnai“ 10-mečiui

1 000

 

 

 

 

9

Asociacija Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“

Kodas 193487770, Naujoji g. 48, 62381, Alytus

Literatų klubo „Tėkmė“ kūrybos kraitis Lietuvai per 20 veiklos metų

600

II prioritetas.  Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas

10

VšĮ „ARGOSTUDIO“,

Kodas 302550800, Medelyno g. 27-8, 62100 Alytus

Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“

 

10 000

11

Asociacija Alytaus styginių kvartetas

Kodas 149973641, Kalniškės g. 17-41, 62417 Alytus

„Nuo klasikos per džiazą iki šiuolaikinės muzikos“

 

4 000

12

VšĮ „Savanorystės tiltai“

Kodas 303415403, Slėnio g. 5, Žaunieriškių k., Alytaus r.

Rugsėjo 1-oji

 

7 000

13

Asociacija Alytaus centro bendruomenė

Kodas 303341796, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, 62137 Alytus

Šeimos vakarai Miesto sode

4 000

14

Asociacija Tėviškės namų bendruomenė

Kodas 304064455, Daugų g. 5A, 62169 Alytus, reg. adr. Zaidų k.

Vidurnakčio eitynės 2018

700

15

Asociacija liaudies muzikos studija „Varsa“

Kodas 193364515, Pramonės g. 1a., 62175 Alytus

„Dainuok Alytui“

1 000

16

BĮ Alytaus dailės mokykla

Kodas 291057340, S. Dariaus ir S. Girėno g., 62137 Alytus

„Dailės kritika Alytuje“

1 900

17

VšĮ „Atminties kliedesiai“

Kodas 304506546, Vilniaus g. 20, 62112 Alytus

Renginių ciklas „Arčiau namų“

1 600

18

VšĮ Alytaus regioninė televizija

Kodas 149916583, Rotušės a. 2, 62141 Alytus

Kultūrinių įvykių TV laida „Kultūros langas“

 

2 000

19

UAB „Alytaus naujienos“

Kodas 149641240, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, 62137 Alytus

Publikacijų ciklas „Aš ir mano Alytus“

1 000

III prioritetas. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas

20

VšĮ „Laipteliai“

Kodas 303417596, Ulonų g. 6-8, 62156 Alytus

Tarptautinė dailės paroda „Nemuno spalvos“

2 500

21

Asociacija Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

Kodas 193364472, Jurgiškių 19-8, 63157 Alytus

Liaudies meno studijos „Dainava“ tarptautiniai projektai bei Alytaus miesto  vardo garsinimas užsienyje

8 000

22

Asociacija šokių studija „Aušrinė“

Kodas 304290269, Putinų g. 60-410, 62318 Alytus

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Kalbame šokiu“

6 000

23

Asociacija tradicinių amatų centras „8 amatai“

Kodas 304245103,  S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, 62137 Alytus

„Juodasis Dzūkijos auksas. Spalva ir forma“

6 000

24

Asociacija Alytaus pilietinis judėjimas

Kodas 303280749, S. Dariaus ir S. Girėno g. 4A-2, 62137 Alytus

Pasaulio alytiškių sambūris

 

3 200

25

VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“

Kodas 193297835, Rotušės a. 2, 62141 Alytus

XI tarptautinis lėlių teatrų festivalis-konkursas „#alytus#2018#“

4 000

26

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras

Kodas 35707190801, Jazminų g. 50, 63189 Alytus

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Akimirkos 2018“

2 000

Iš viso

104 000

_____________________

Į pradžią