Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-35 2017-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2017 m. spalio 13 d. Nr.  TPR-35

Alytus

 

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 13 d. 9.00 val..

Posėdžio pirmininkas savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24.

Nedalyvavo: Marius Grišmanauskas, Arvydas Švirmickas, Jurgita Eidukevičienė.

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 35-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 24 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai Marius Grišmanauskas, Arvydas Švirmickas ir Jurgita Eidukevičienė.

Informuoju, kad 2017 m. spalio 6 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimas Nr. 1-13(1.18) „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-259 „Dėl pritarimo onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje projekto įgyvendinimui“ pakeitimo“. Dėl šio teikimo bus rengiamas sprendimo projektas.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 2 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Jeigu pasiūlymų nėra, prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už – 24, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 35-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

1.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė.

Tarybos nariai Nijolė Makštutienė, Tomas Pačėsas, Rasa Daugininkaitė ir Kęstutis Ąžuolas pareiškė, jog nusišalina nuo posėdžio darbotvarkės 1 ir 2 klausimų svarstymo.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl tarybos narių Nijolės Makštutienės, Tomo Pačėso, Rasos Daugininkaitės ir Kęstučio Ąžuolo nusišalinimo.

Balsuota. Už – 7, prieš – 13, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Jurgis Krasnickas (2 klausimai), Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nerijus Cesiulis socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlė 85 tūkst. eurų iš Strateginio veiklos plano priemonės „Tvarkyti viešąsias teritorijas“ perkelti į savivaldybės biudžeto rezervą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl socialdemokratų siūlymo 85 tūkst. eurų iš Strateginio veiklos plano priemonės „Tvarkyti viešąsias teritorijas“ perkelti į savivaldybės biudžeto rezervą.

Balsuota. Už – 7, prieš – 14, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 1, susilaikė – 9, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas Neringa Rinkevičiūtė

Tarybos nariai Nijolė Makštutienė, Tomas Pačėsas, Rasa Daugininkaitė ir Kęstutis Ąžuolas apie nusišalinimą nuo posėdžio darbotvarkės 1 ir 2 klausimo svarstymo pareiškė prieš pradedant svarstyti posėdžio darbotvarkės 1 klausimą, nusišalinimas nebuvo priimtas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Jurgis Krasnickas, Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai).

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Kęstutis Ąžuolas pastebėjo, kad sporto klubų finansavimo tvarka yra ydinga, todėl ja vadovautis skirstant lėšas yra sudėtinga.

Nerijus Cesiulis pasidžiaugė, kad patikslinus biudžetą bus atsižvelgta į socialdemokratų frakcijos siūlymą, kurį jie buvo pateikę tvirtinant metų biudžetą – skirti daugiau lėšų sporto srities finansavimui.

Nijolė Makštutienė pritarė Kęstučiui Ąžuolui, kad sporto klubų finansavimo tvarka turėtų būti koreguojama.

Virginijus Jarušas pastebėjo, kad tvirtinant sporto klubų finansavimo tvarką, vienas iš siekių buvo gauti tikslesnę informaciją, kaip klubai panaudoja lėšas.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad savivaldybė turi visas galimybes patikrinti ar sporto klubai skaidriai naudoja savivaldybės skirtas lėšas.

Tomas Pačėsas paragino sporto klubus sąžiningai teikti ataskaitas apie panaudotas savivaldybės lėšas.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad miestas turi tikslą plėtoti sporto veiklą, o šiam tikslui pasiekti nebūtina koncentruotis tik į konkrečius klubus ar tam tikras sporto šakas.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pastebėjo, kad savivaldybė pati gali gauti visas sporto klubų finansines ataskaitas, nes jos yra registruojamos Registrų centre.

Vytas Jazepčikas išsakė savo nuomonę, kad pirmiausiai reikėtų žinoti, kiek lėšų bus skiriama sportui metų biudžete ir pagal kokias taisykles jie bus paskirstyti.

Povilas Labukas pažymėjo, kad tvirtinant sporto klubų finansavimo tvarką, buvo galima nesunkiai suskaičiuoti, kad metų biudžete sportui skiriamų lėšų nepakaks.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 3, susilaikė – 3, iš viso balsavo – 24.

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

                                                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

Posėdžio sekretorė

                                                                         Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią